Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verslag Stuurgroep lokaal eGovernment 19.09.2018

27/09/2018

Tijdens de stuurgroep lokaal eGovernment van 19 september werden er 4 thema’s behandeld:

 • globaal rapport audit rond informatieveiligheid;
 • vernieuwingen in de informatieveiligheidstool van V-ICT-OR;
 • onderzoeksrapport rond Open Data governance en kwaliteit;
 • toelichting rond het IoT-project Smart City Marktplaats.

Rapport Audit Informatieveiligheid (Gunter Schryvers van Audit Vlaanderen)

Audit Vlaanderen organiseerde een thema-audit Informatieveiligheid en ging in dat kader langs in de lokale besturen. 24 van de 28 lokale besturen kleuren geel (op enkele punten tekort) of zelfs oranje (informatieveiligheid niet op orde). We kunnen dus besluiten: werk aan de winkel. Op bijna alle vlakken (afscherming folders gevoelige gegevens, fysieke toegangsbeveiliging, updaten van systemen…) is er nog veel ruimte voor verbetering.

Naar aanleiding van de resultaten organiseert Audit Vlaanderen workshops met praktische tips voor lokale besturen om in het najaar werk te maken van informatieveiligheid. Voor concrete data, zie https://www.v-ict-or.be/nieuws/2018/09/18/globaal-rapport-thema-audit-informatiebeveiliging

Vernieuwingen informatieveiligheidstool (Kurt Penninck van V-ICT-OR)

De informatieveiligheidstool van V-ICT-OR maakt het voor besturen gemakkelijk maken om informatieveiligheid en persoonsgegevensbescherming onder controle te krijgen. Zo konden besturen al:

 • een risicoanalyse uitvoeren i.f.v. de richtsnoeren informatieveiligheid;
 • een maturiteitsmeting uitvoeren i.f.v. de richtsnoeren informatieveiligheid;
 • een veiligheidsplan opstellen op basis van de maturiteitsmeting.

Sinds kort bezit de informatieveiligheidstool een pak nieuwe functionaliteiten, waardoor het nu een all-in-one package kan genoemd worden. Zo kunnen besturen voortaan:

 • incidenten registreren;
 • datalekken registreren;
 • een sjabloon verwerkersovereenkomst bekomen (juridisch gecontroleerd door advocatenkantoor time.lex);
 • eigen verwerkersovereenkomsten uploaden naar en downloaden uit de tool;
 • een verwerkingsregister opstellen aan de hand van de verschillende verwerkingsactiviteiten van het lokaal bestuur.

Binnenkort wordt het ook mogelijk vragen van betrokkenen in de tool te registreren en op te volgen.

Master Thesis on data governance & quality of Open Data (Yves Vanderbeken)

Op het vlak van Open Data blijkt dat we nog een lange weg af te leggen hebben. We publiceren vandaag redelijk veel open data. Maar uit het onderzoeksrapport blijkt dat de kwaliteit van de huidig gepubliceerde Open Data niet altijd even hoog is. Vooral op vlak van ‘processability’ wordt laag gescoord. Uit het onderzoek klinkt een duidelijke roep naar meer visie voor een ‘data-driven government’, een data strategy, data governance en data quality.

Smart City Marktplaats (Kurt Erauw van Cipal)

Als laatste werd tijdens de stuurgroep het project Smart City Marktplaats toegelicht. Binnen dit project is het doel om een marktplaats te creëren waar de deelnemers op zoek kunnen gaan naar ‘smart city solutions’ en bovendien een oplijsting moeten kunnen bekomen van ‘raamcontracten en groepsaankopen’. Op het einde van het project is het niet alleen de bedoeling een bestek te kunnen voorleggen, maar ook om een minimum viable product te kunnen voorleggen.

Varia: vraag rond LBLOD (Veronique Volders van Vlaamse Overheid)

Er volgden een aantal opmerkingen uit regionale kenniskring Westhoek (regiocoördinator Dieter Bulcke was aanwezig op de stuurgroep e-government):

 • Wiens verantwoordelijkheid is het om de verplichting tot het gebruiken van Open Data in de praktijk te vertalen? Die van de Vlaamse Overheid? Van de provincies? Van de lokale besturen?
 • Softwareleveranciers zijn niet klaar om open data te integreren in hun software. Hoe moeten lokale besturen dan voldoen aan de eis om vanaf 1 januari 2019 open data te gaan gebruiken?
 • De lokale besturen ervaren de notuleringssoftware uit het LBLOD-project als onvoldoende uitgebreid. Vraag is of er uitgebreide notuleringspakketten bestaan die gebruik kunnen maken van open data.

Deze vragen werden aan de hand van een presentatie kort besproken door Veronique Volders. De antwoorden zullen binnenkort volgen in een nieuwsbericht van V-ICT-OR.

 

Meer info : klik hier