Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Toegankelijke websites bij lokale besturen

29/10/2018

Tegen september 2020 moeten mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking alle overheidswebsites probleemloos kunnen bezoeken.

Met deze webpagina willen we je als lokale overheid informeren over de draagwijdte en de impact van de nieuwe Europese richtlijn over webtoegankelijkheid (en de ontwerpen van nieuwe Vlaamse regelgeving). Waar mogelijk willen we je handvaten aanreiken om die richtlijn toe te passen en jouw websites en digitale toepassingen toegankelijk te maken.

Het internet is voor velen niet meer weg te denken uit hun leefwereld. Het is dé toegangspoort voor een stroom aan informatie en tal van diensten. Daarom is het belangrijker dan ooit dat websites en mobiele apps voor iedereen bruikbaar en verstaanbaar zijn. Des te meer wanneer we als overheid een digitale dienstverlening aanbieden en gebruik maken van digitale media om de burger te informeren.

Om te verzekeren dat websites en apps van overheden in de toekomst ook toegankelijk zouden zijn voor mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking, ging op 22 december 2016 een Europese richtlijn webtoegankelijkheid van kracht. De richtlijn stelt toegankelijkheidseisen aan websites en mobiele toepassingen die overheidsinstanties verstrekken en die essentieel zijn voor de participatie van burgers in de economie en de samenleving.

De Europese lidstaten hebben tot eind september 2018 de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale (en regionale) regelgeving. In Vlaanderen bevat het voorontwerp van Bestuursdecreet die verplichtingen.

Eén jaar later moeten alle nieuwe websites voldoen aan de nieuwe regelgeving. Tegen september 2020 moeten alle websites toegankelijk zijn.

Lees hier verder

Bron : Gelijke kansen in Vlaanderen