Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Richtlijnen in verband met het aanbieden van een gratis draadloos netwerk voor bezoekers

24/10/2018

Biedt uw gemeente een draadloze internettoegang (wat in de omgangstaal “Wi-Fi” wordt genoemd) aan zijn inwoners of bezoekers op het openbaar domein of wenst zij dit te doen?

Wij verheugen ons hierover evenals elk voor initiatief dat het gebruik van elektronische communicatiemiddelen aanmoedigt. Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) wenst u in te lichten omtrent de belangrijkste wettelijke en reglementaire verplichtingen die aan het verstrekken van een dergelijke dienst verbonden zijn en die in bijlage toegevoegd zijn.

Indien de internettoegang op zowel tijdelijke als definitieve basis door de gemeente aangeboden wordt op het openbaar domein wordt zij aanzien als een operator. Dit schrijven heeft geen betrekking op de internettoegang die aangeboden wordt in bibliotheken, gemeentelijke diensten, gemeentescholen, enz.

Wij nodigen u eveneens uit te antwoorden op de openbare raadpleging die door het BIPT wordt georganiseerd in verband met het ontwerp van mededeling betreffende het begrip operator .

Aarzel niet om contact op te nemen met onze diensten indien u meer inlichtingen wenst, indien u een antwoord wenst op eventuele vragen of om u te laten begeleiden in de te vervullen formaliteiten :

  • Per briefwisseling : BIPT - Philippe Appeldoorn - Ellipse Building Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 - 1030 BRUSSEL
  • Per email aan philippe.appeldoorn@bipt.be
  • Telefonisch : 02 226 88 51
  • Per fax : 02 226 89 85