Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Notuleren en het opzoeken van besluiten wordt een makkie de volgende legislatuur! (LBLOD aan het werk!)

08/11/2018

Wil je de tool van het agentschap binnenlands bestuur echt aan de slag zien en de voordelen ervan voor de volgende legislatuur ten volle benutten? Dan kan je deze sessie niet missen. 
Lokale besluiten bevatten een hoop informatie die relevant is voor het dagdagelijkse leven van iedereen: 

  • Als burger wil ik weten wanneer mijn straat niet toegankelijk is door werken 
  • Als ondernemer wil ik weten aan welke verplichtingen ik moet voldoen 
  • Als vereniging wil ik weten of en hoeveel subsidies ik kan krijgen 
  • Als middenveld wil ik weten hoe lokale besturen hun cultuurbeleid vormgeven 

Ook op alle overheidsniveaus willen we informatie van lokale besturen verzamelen om zicht te houden op beleidsvelden waarvoor we verantwoordelijk zijn. Vandaag gebeurt de gegevensverzameling vaak op een complexe en inefficiënte manier. 
Met het project ‘Lokale Besluiten als geLinkte (Open) Data (LBLOD)’ heeft de Vlaamse overheid samen met de lokale besturen een methodiek en concrete tools ontwikkeld om met vernieuwende technologie de relevante gegevens in authentieke besluiten rechtstreeks te kunnen ontsluiten en hergebruiken. Het Decreet Lokaal Bestuur benadrukt dan ook een actieve openbaarheid en voert een uitgebreide publicatieplicht in. Dankzij het LBLOD-project kunnen lokale besturen hun nieuwe plichten vlot naleven zonder besluiten of specifieke gegevens eindeloos te moeten kopiëren.

Wil je deze en nog een aantal andere zeer interessante sprekerssessies volgen?