Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Lig jij wakker van de bescherming van uw informatie en de persoonsgegevens van uw burgers en ondernemers?

19/11/2018

De bescherming van onze persoonsgegevens en bij uitbreiding van al onze informatie wordt cruciaal de komende legislatuur! Het onderzoek van Audit Vlaanderen was vernietigend, er is flink wat werk aan de winkel.

Maar hoe pak je dit aan? Wie kan je ondersteunen daarbij en meer nog, hoe creëren we meer bewustzijn in onze lokale besturen opdat de mensen niet langer de zwakste schakel zou zijn in de beveiligingsketen?

De belangrijkste onbeheerste risico’s zijn vaak eenvoudig aan te pakken. Afspraken maken en verantwoordelijkheden toewijzen is immers de eerste stap daartoe. Maar ook de technische beveiliging van de IT-omgeving, het opzetten van de gepaste toegangs- en gebruikersrechten en hoe men omgaat met incidenten vragen hierbij de juiste aandacht.

De lokale besturen nemen wel initiatieven rond informatiebeveiliging, maar ze dekken hiermee de risico’s nog onvoldoende af.
Burgers, bedrijven en andere overheden hebben bijgevolg onvoldoende garanties dat hun gegevens veilig zijn bij hun lokaal bestuur. Hoewel hieraan niet veel ruchtbaarheid wordt gegeven, heeft dit nu en dan wel degelijk gevolgen. Elk individueel bestuur is er voor verantwoordelijk om de vertrouwelijke en (persoons)gevoelige informatie waarover ze beschikt of die ze verwerkt, te beschermen in de mate dat de maatschappij dit verwacht.

Die verwachtingen evolueren mee met de digitalisering. Denken we maar aan de opkomst van sociale media of aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Problemen met informatiebeveiliging ondergraven tegenwoordig geregeld ook het vertrouwen in het bestuur en in de dienstverlening. Een structurele aanpak en periodieke opvolging zijn aangewezen pistes om vooruitgang te boeken. Tijdens Manage IT vertellen de aanwezige organisaties (CSmart, VERA en PIVA eGov) u hun ervaring en aanpak binnen de door hen ondersteunde lokale besturen!

Wil je deze en nog een aantal andere zeer interessante sprekerssessies volgen?