Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

UPDATE Orange Belgium neemt maatregelen m.b.t. incorrect emailbericht telecomcontracten 2011

17/12/2018

Naar aanleiding van onze berichtgeving die verspreid werd op donderdag 22 november 2018, “Misleidende communicatie van Orange Belgium met betrekking tot verlenging telecomcontracten 2011”, wensen we graag een update te geven.

Orange Belgium had eind oktober een e-mail verstuurd naar de verschillende Vlaamse en lokale besturen die afnemen van de telecomcontracten 2011. In dit emailbericht spraken ze over een ‘verlenging van het huidige mobiele contract dat de Vlaamse & lokale besturen hebben lopen bij Orange’. Orange Belgium heeft ons geïnformeerd dat dit een individueel initiatief van een werknemer van Orange Belgium betrof, en dus geen communicatie die Orange Belgium als organisatie heeft gevalideerd.

De informatie uit het emailbericht was echter incorrect gezien de telecomcontracten 2018 gegund werden aan Proximus NV voor de percelen 1 (vaste telefonie, marketingnummers en vaste datacommunicatie) en 2 (mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik). Orange Belgium heeft perceel 3 gewonnen (mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen of Machine to Machine & Internet of Things) en geïnteresseerden kunnen zich hiervoor dan ook inschrijven.

De Vlaamse overheid (Het Facilitair Bedrijf) heeft, omwille van de continuïteit van de telecommunicatie-dienstverlening ten behoeve van een administratieve entiteit (zoals Vlaamse, lokale en provinciale overheden) die telecommunicatiediensten afnam van de Telecomcontracten 2011, met Orange Belgium ook contractueel bedongen dat Orange Belgium zal blijven instaan voor deze dienstverlening tot op het moment dat de telecommunicatiedienstverlening voor die overheidsklant (volledig) zal zijn gemigreerd naar de nieuwe dienstverlener (voor de percelen 1 en 2, is dit Proximus, voor perceel 3 is dit Orange Belgium M2M/IoT). Voor deze continuïteit van de dienstverlening, is m.a.w. geen “verlenging van een overeenkomst” door die klant noodzakelijk.

Een klant dient aan zijn nieuwe operator te vragen om de nummerporteringsprocedure op te starten en zo te migreren met behoud van zijn (vaste of mobiele) telefoonnummers.

De exitperiode bij Orange Belgium (telecommunicatiecontracten 2011) voor de percelen 1 en 2 loopt in principe tot eind februari 2019, maar zal in de praktijk duren totdat alle gebruikers van overheidsklanten op de telecommunicatiecontracten 2011 zijn overgeheveld naar de telecomcontracten 2018 voor perceel 1, 2 of 3 of naar andere (raam)overeenkomsten naar keuze van de klanten.

Orange Belgium moet aan dezelfde voorwaarden uit de telecomcontracten 2011 blijven leveren totdat alle transities zijn afgerond en zal actief meewerken (als donor-operator) aan een vlotte transitie van de gsm-vloot en vaste telefonie park van een bestaande klant naar een andere dienstverlener (ontvangende telecomoperator) en/of een ander telecomcontract.

Orange Belgium heeft ons laten weten dat ze maatregelen genomen heeft om de verkeerde informatieverspreiding te stoppen. Orange zal dan ook geen berichten meer verspreiden die betrekking hebben op een “verlenging” van de telecomcontracten 2011.