Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Mechelen en Gent naast elkaar

03/12/2018

Elke zes jaar wordt een nieuw lokaal bestuur gekozen. De uitdaging hierbij is: Hoe implementeren we een nieuw beleid, hoe evalueren we dit en hoe slaan we de brug naar de volgende bestuursperiode? 
In 2012 stelde Mechelen een memorandum op als insteek voor het bestuursakkoord die kort daarop volgde. Hieruit vloeide een visie en strategie rond de 'Slimme Stad'. In deze break-out sessie vertellen Bernard Biesbrouck, ICT manager, en Myriam Colle, adviseur organisatie, over de visie en strategie van Stad Mechelen en de verschillende realisaties. Vervolgens wordt dieper ingegaan op wat goed ging en de leerpunten die voortvloeiden uit de verschillende projecten. Ten slotte wordt het memorandum 2018, de insteek voor het nieuwe bestuursakkoord, besproken. Als afsluiter wordt er tijd voorzien om onderling succesverhalen en leerpunten te delen.

Daarnaast zetten we Bart Rosseau, diensthoofd data en informatie - bedrijfsvoering van de stad Gent die ook de missie en de visie van de stad Gent komt schetsen.

Wil je deze en nog een aantal andere zeer interessante sprekerssessies volgen?