Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uitstel opstart DABS

10/12/2018

De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) vraagt ons om iedereen te informeren dat de inwerkingtreding van de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) wordt uitgesteld tot 31 maart 2019.
De ontwikkeling en voorbereiding van de DABS zit in de laatste fase. De uitvoering zowel op technisch vlak als op reglementair vlak is bijna klaar. Evenwel is het noodzakelijk dat de informatica-toepassingen klaar, getest en geaccepteerd zijn. Evenzo is het noodzakelijk dat alle betrokken actoren de tijd krijgen om kennis te nemen van de verschillende uitvoeringsbesluiten. Om die redenen is het nodig om de inwerkingtreding van de modernisering van de burgerlijke stand met drie maanden uit te stellen.
De minister van Justitie heeft op 21 november 2018 de noodzakelijke amendementen ingediend in de Kamer om de inwerkingtreding van de nieuwe burgerlijke stand uit te stellen tot 31 maart 2019.

Overgangsperiode

De gemeenten worden gevraagd alle vereiste maatregelen te nemen om deze periode van drie maanden te overbruggen, concreet blijft de huidige regelgeving in voege tot 31 maart 2019. Akten van de burgerlijke stand worden dus verder op papier opgemaakt en gehandtekend. De papieren akten worden na inwerkingtreding van de DABS zoals voorheen ingebonden en neergelegd.
Voor VLAVABBS is het belangrijk dat het uitstel een beperkte periode betreft. Het is geen afstel en doet geen afbreuk aan alle lopende inspanningen van de gemeenten om zich voor te bereiden op de DABS, akten te migreren en de nieuwe of aangepaste software uit te testen. Alle partners krijgen de tijd om de vereiste end-to-end testen uit te voeren en te beschikken over alle uitvoeringsbesluiten. De voorbereiding van de opstart gaat op volle kracht verder.

Infosessies en draaiboek

Vlavabbs heeft op donderdag 13 en vrijdag 14 december infosessies ingepland voor al hun leden om kennis te nemen van de laatste stand van zaken voor de opstart. Deze infosessies worden verplaatst naar de maand februari. De juiste data worden nog bekend gemaakt.
Voor de opstart van de nieuwe colleges, de aanduiding van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de machtigingen binnen het ganse domein burgerzaken wordt er begin december wel een draaiboek met modellen ter beschikking gesteld via hun nieuwsbrief en de website. Voor burgerlijke stand zal dit dus nog op basis van de huidige wetgeving zijn die in voege blijft.