Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Artikel in Datanews : V-ICT-OR maakt blauwdruk voor Vlaamse smart city

18/12/2018

De Vlaamse ICT-organisatie V-ICT-OR heeft een referentiearchitectuur ontwikkeld voor de ideale smart city. Het vernieuwde portaal vlavirgem.be wil de ICT-maturiteit van lokale besturen helpen verhogen.

L'ambarras du choix: daar worstelen veel Vlaamse steden en gemeenten mee bij de keuze voor nieuwe technologie. "Helaas gaat het vaak om oplossingen die los van elkaar staan", zegt Eddy Van der Stock van V-ICT-OR. "Dat zorgt niet altijd voor de meest duurzame inzet van technologie en beleidsinformatie. Als we niet opletten, krijgen we er straks zo nog een reeks van IoT-silo's bij." V-ICT-OR onderstreept het belang van een strakke regie rond informatie en technologie bij de lokale besturen. De organisatie helpt de steden en gemeenten alvast op weg met een blauwdruk voor de ideale smart city.

Samenwerking versterken met game

V-ICT-OR heeft alle functionele onderdelen, datastandaarden, oplossingen en potentiële leveranciers op haar vernieuwde portaal verzameld. Lokale besturen kunnen aan de hand van de blauwdruk de situatie van de eigen gemeente in kaart brengen. V-ICT-OR biedt online begeleiding om hen vervolgens naar een hoger niveau te brengen. Gamification speelt daarbij een sleutelrol. V-ICT-OR wil in 2019 de lokale voortdurend aansporen om acties te ondernemen rond technologie, informatiebeheer, informatieveiligheid, de bescherming van persoonsgegevens en de digitalisering van processen.

"Gamification is bij uitstek het middel om tijdens de nieuwe legislatuur de Vlaamse lokale besturen speelsgewijs hun maturiteit te laten verhogen", stelt Eddy Van der Stock. "De beste van de klas is straks het lokale bestuur dat het best scoort op basis van het aantal verworven levels in het spel voor slimme gemeenten en oplossingen." De game in kwestie is VlaVirGem (Vlaamse Virtuele Gemeente), een spel dat op samenwerking is gebaseerd. Die samenwerking is essentieel om de vaak moeilijke levels uit te spelen.

Vierhonderd tools

Met haar vernieuwde portaal wil V-ICT-OR de lokale besturen aanzetten om via slimme tools, metingen en begeleidingstrajecten hun maturiteit stapsgewijs te verhogen. V-ICT-OR doet dat niet alleen door de blauwdruk van een smart city aan te reiken, maar ook door het aanbod van slimme oplossingen te inventariseren. Op het portaal bevindt zich momenteel een overzicht van vierhonderd toepassingen.

Bron : www.datanews.be