Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

V-ICT-OR Academy - opleiding strategisch informatiemanagement (8 dagen)

11/01/2019

Op 1 februari 2019 starten we met een opleiding Strategisch Informatiemanagement voor (toekomstige) informatiemanagers binnen de Vlaamse gemeenten. De opleiding wordt gegeven door zowel praktisch ervaren docenten als theoretisch geschoolde docenten, zoals o.a. Prof Dr. Rik Maes, bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit en stichter Academy for Information & Management.

De opleiding is opgebouwd aan de hand van deze basiselementen:

 • kennis, van de actuele stand van zaken inzake informatiemanagement en in het bijzonder de strategische component ervan;
 • kunde, vaardigheden die de handelingsbekwaamheid van de deelnemers in het complexe samenspel van een gemeentelijke organisatie aanscherpen;
 • visievorming, in het bijzonder inzake de positionering van een gemeentelijke organisatie in een veranderende wereld;
 • mentaliteit, in het bijzonder het loslaten van de probleem/oplossing attitude en de interne gerichtheid; dit wordt onder meer bijgebracht aan de hand van ‘design thinking’;
 • actie, via opdrachten middels casuïstiek en in de eigen praktijk (uitwerking in klein groepsverband).

Een typische bijeenkomstdag behandelt één kernthema van informatiemanagement en bestaat uit twee dagdelen, waarbij het eerste dagdeel vooral gericht is op kennisvergroting/-verdieping en het tweede op toepassing in de praktijk en vaardigheidsverbreding. Deelnemers gaan actief aan de slag met het lesmateriaal, zowel tijdens de sessie zelf als tussen de sessies door.

De opleiding bestaat uit 8 sessies die meestal op een vrijdag vallen. De sessies lopen van 1 februari 2019 tot en met december 2019.

De 8 dagen kennen de volgende kernthema’s:

 1. Kick-off, ons speelveld, de Gemeente
 2. Informatiemanagement en dienstverlening
 3. Informatiemanagement en innovatie
 4. Sturen op resultaat: batenmanagement
 5. Moderne werkmethoden in uw organisatie (scrum, agile, enz.)
 6. Informatiemanagement en politiek handelen
 7. Design thinking: de creatieve informatiemanager
 8. Informatiemanagement in het Vlaamse landschap

De opleiding start bij een minimum van 15 deelnemers.

Deelname aan de opleiding Strategisch Informatiemanagement vergt een investering in tijd en geld. Naast een actieve participatie tijdens de opleidingsdagen zelf wordt elke deelnemer geacht voldoende tijd te besteden aan het zich toe-eigenen van de materie en deze toe te passen in de vorm van individuele opdrachten en opdrachten in klein groepsverband. 

>> Meer info