Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kennisdag "Op welke beleidsdomeinen zet ik deze legislatuur in?" - 12.02.2019

30/01/2019

“Hoe stippel je een beleid uit?”

De aanzienlijke diversiteit van de praktische invulling aan dienstverlening enerzijds en de roep naar "minder overheid" anderzijds creëerden een tweeslachtigheid in visie, met een enorme kloof tussen voorstanders van ‘de generieke basisgemeente’ en die van een ‘lokale overheid in zijn rijkheid aan specialismen’. De expliciete focus naar de buitenwereld, wordt hierdoor een koorddans tussen wat de lokale bevolking vraagt en wat men met een groeiend pakket aan dienstverlening (bevoegdheden en verantwoordelijkheden) vanuit de lokale overheid nog kan of wil aanbieden aan zijn ‘klant’. De keuzes die men maakt binnen een doorsnee bestuur zijn dan ook doelbewust en weinig creatief. Men laat niets aan het toeval over. Enkel de besturen die voldoende ademruimte hebben (en deze zijn fors in aantal gedaald) kunnen keuzes maken die écht op het beleid zijn afgestemd.

Niet geheel onterecht wordt deze manier van werken door sommige lokale beleidsverantwoordelijken een “virtuele” autonomie genoemd. Vele lokale besturen nemen dan ook gemakshalve ‘degelijke’ werkwijzen over van elkaar en gieten de opgelegde regelgeving in al even strakke rationele denkpatronen, uit vrees de teugels kwijt te raken. Iets wat vaak aangegrepen wordt als reden waarom moderne managementprincipes moeilijk hanteerbaar zijn in een gemiddelde Vlaamse gemeente.

Vaak houdt men binnen die patronen strak vast aan goede praktijken en benchmarking om de eigen werking te toetsen of vast te leggen.

Maar het kan anders.

Tijdens de kennisdag Beleidsplanning bezorgt V-ICT-OR u in een halve dag een aantal bouwblokken om effectief aan de slag te gaan. Vier grote onderdelen staan op de agenda: informatiebeheer, informatiebeleid, de vereiste skills om het werk uit te zetten en goed procurement. V-ICT-OR laat u tevens kennismaken met zijn ‘masterplan’ tool, een onderdeel van vlavirgem.be. Deze toepassing stelt u als lokaal bestuur in staat om te bepalen op welke beleidsprincipes u wilt gaan inzetten, en wat die keuze precies betekent voor uw bestuur. Premiumleden van V-ICT-OR kunnen tevens op basis van een aantal stellingen te weten komen welke beleidsprincipes zij zelf het belangrijkst vinden.

Mis deze kennisdag niet op 12 februari in het VAC in Hasselt.

>> Meer info