Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wat U als (nieuwe) mandataris moet weten over GDPR!

20/02/2019

2019 is voor de lokale besturen het jaar waarin de nieuwe bewindsploegen zijn aangetreden die inmiddels van start zijn gegaan. Heel wat verkozenen onder u nemen voor het eerst kennis met het opnemen van een mandaat. V-ICT-OR, dé koepelorganisatie voor informatie en technologie binnen lokale besturen, en de bezieler van de  Vlaamse Virtuele Gemeente wenst u en uiteraard alle mandatarissen daarbij veel succes. Ongetwijfeld staat u een boeiende toekomst te wachten. Het betekent meteen ook de uitdaging om aan de vele regels van goed bestuur te voldoen. Een van die uitdagingen gaat ongetwijfeld uit van de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, beter bekend als de GDPR. Met de komst van de GDPR, het begin van een nieuw privacytijdperk, zijn er een aantal extra aandachtspunten waarmee lokale besturen rekening dienen te houden wil men op een correcte wijze deze regelgeving naleven. De toezichthoudende overheden, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse toezichtcommissie, verwachten bovendien dat die naleving door de lokale besturen aantoonbaar wordt gemaakt. Kortom, alle mandatarissen binnen de  lokale besturen dragen een grote (gedeelde) eindverantwoordelijkheid betreffende het toezicht over een goede toepassing van de GDPR.

Het begin van de nieuwe legislatuur komt voor als het uitgelezen moment om u als (nieuwe) mandataris kennis te laten maken met de vele begrippen en spelregels uitgaande van de nieuwe privacywetgeving, o.a. verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, verwerkersovereenkomst, protocol, gebruikersovereenkomst, Data Protection Officer, verwerkingsregister, beginselen van gegevensverwerking, melding datalek, informatieplicht, rechten van betrokkenen, gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

Wat betekent de nieuwe privacyregelgeving nu concreet bij de uitvoering van mijn taak als mandataris? De infosessie gaat daarom evenzeer dieper in op de concrete toepassing van de GDPR in de dagdagelijkse praktijk van de mandataris en de vragen die zich daarbij stellen, o.a. nemen en verspreiden van beeldmateriaal, inzagerecht van de mandataris, gebruik van e-mail en e-mailaccounts, toegang tot bevolkingsregister, beroepsgeheim, openbaarheid van bestuur, top-10 beveiligingsmaatregelen, do’s and don’ts.

Kortom, een infosessie waar de (beginnende) mandataris gedurende de ganse bestuursperiode de vruchten zal van dragen. Aan het begin van de nieuwe beleids- en beheerscyclus nodigt V-ICT-OR alle (nieuwe) mandatarissen uit de nieuwe privacywetgeving te zien niet als een pestwet, wel als één grote uitdaging die bij de uitoefening van het mandaat en met het oog op de opmaak en de uitvoering van het nieuw meerjarenplan nieuwe kansen biedt. Op deze boeiende infosessie komt u er alles over te weten.

>> Schrijf nu in voor de sessie in Blankenberge
>> Schrijf nu in voor de sessie in Sint-Truiden