Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verslag Stuurgroep lokaal eGovernment 06.03.2019

13/03/2019

Verslag stuurgroep e-gov 6-03-19

De stuurgroep e-gov, waar we vanuit VICTOR met de Vlaamse en federale overheid informatie uitwisselen, was ook ditmaal zeer boeiend, met ervaringen uit het werkveld rond LBLOD (Berlare), een update rond Blockchain on the Move (V-ICT-OR) en een toelichting rond het gebruik van authentieke bronnen via protocol.

LBLOD – praktijkervaring Berlare (Hilde van der Jeugt (Berlare) en Katrien Desmet (ABB))

Berlare heeft bewust gekozen om met LBLOD als piloot aan de slag te gaan. Hun conclusies: hoewel er – vooral praktisch gezien – enkele tekorten zijn die gebruiksvriendelijkheid binnen lokale besturen bemoeilijken (bv. er is de vraag naar een gemakkelijkere switch tussen de notulen van gemeente en ocmw), is de opzet van Gelinkt Notuleren geslaagd. Berlare gelooft sterk in de meerwaarde van het product en hoopt dat de tool verder sprongen zal maken zodat het voor lokale besturen nog beter inzetbaar wordt.

Blockchain on the Move (Hugo Kerschot (V-ICT-OR))

We krijgen een update rond Blockchain on the Move, het project waarlangs V-ICT-OR burgers een self-sovereign identity (SSI) wil geven. Vergelijk het met een digitale kluis waar uw persoonsgegevens gestructureerd in opgeslagen zijn, een set gegevens die u kunt delen met mensen die daar nood aan hebben (bv. ambtenaren burgerlijke stand bij verhuis). De eerste fase van het project zit erop. Er zijn veel inzichten verworven. Duidelijk is wel dat de huidige technologie nog niet klaar is voor een dergelijke toepassing, en dat er nog meer use cases en onderzoek moet plaatsvinden vooraleer we een burger zo’n digitale kluis kunnen bezorgen. Geïnteresseerden kunnen wel al de ‘test wallet’ uitproberen, een soort portefeuille waarin je je credentials (persoonsgegevens) kunt uploaden en die je – beveiligd weliswaar – kunt doorgeven aan derden. Alles voorlopig in testomgeving.

Gebruik authentieke bronnen via protocol (Nathalie De Jaeger (AIV))

Besturen werken met data uit authentieke bronnen – vnl. via het MAGDA-platform. Dit platform vereist dat er voor elke bron een protocol (vroeger: ‘machtiging’) gesloten wordt. De procedure voor het bekomen van zo’n protocol is heel omslachtig, en voor kleine besturen quasi ondoenbaar om dit aan te vragen. Vraag die op tafel ligt: is het mogelijk een algemene machtiging of algemeen protocol te gebruiken om aan te sluiten? Wie werkt zo’n algemene machtiging uit?

In principe heb je voor toegang tot federale en Vlaamse persoonsgegevens een protocol nodig. Nathalie de Jaeger overloopt tijdens de stuurgroep wat de te volgen stappen zijn om een protocol te sluiten, en welke algemene machtigingen nu al beschikbaar zijn voor lokale besturen.

Varia:

  • Samenstelling werkgroep oplossingscatalogus en referentiearchitectuur (Andreas Nikolakopoulos (V-ICT-OR))
  • Andreas lanceert een algemene oproep voor deelnemers van deze werkgroep. Bedoeling is dat de catalogus (lijst oplossingen) en architectuur (kaart met referentiecomponenten) bewaakt wordt en aangevuld wordt. Bij interesse kunt u contact opnemen met Andreas: andreas.nikolakopoulos@v-ict-or.be

>> Meer info over de stuurgroep