Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Hoe word ik een goede informatiemanager?

18/04/2019

Gemeenten opereren in het speelveld van maatschappelijke en technologische veranderingen. Ze worden geconfronteerd met de directe gevolgen van digitalisering. De informatiepositie van de eigen gemeentelijke organisatie in relatie tot haar omgeving bepaalt in toenemende mate haar slagkracht; dit inzicht vertalen in daadwerkelijke informatie-gedreven verandering en innovatie vergt meer: heldere sturing en toegesneden organisatie. De informatiemanager speelt hierin een cruciale rol.

Middels een reeks los te volgen colleges wil V-ICT-OR in samenwerking met prof. Rik Maes van de Academy for Information & Management een bijdrage leveren aan kennisverbreding en –verdieping van gemeentelijke informatiedeskundigen.
Verschillende docenten behandelen verschillende thema's waardoor we u telkens een expert ter zake kunnen aanbieden.

Het eerste college gaat door op 24 mei en geeft een inleiding op het strategisch informatiemanagement voor gemeenten

De basisbeginselen van informatiemanagement worden in hun actuele vorm gepresenteerd. De positie van de informatiemanager in relatie tot het bestuurlijke vlak en ICT wordt helder gemaakt en de noodzakelijke kennis en vaardigheden van de informatiedeskundige om deze positie te kunnen innemen worden duidelijk gekaderd en geoefend.

>> Meer info over de opleiding van 24 mei en de 5 vervolg opleidingen : klik hier