Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De informatieveiligheidstool van V-ICT-OR: een eenvoudige opvolging van verzoeken van betrokkenen

24/04/2019

Gebruikers van de informatieveiligheidstool van V-ICT-OR: rejoice! U heeft er sinds kort een nieuwe functionaliteit bij waarmee u op intuïtieve wijze gehoor kunt geven aan verzoeken van betrokkenen, en dit conform de AVG (GDPR). Want betrokkenen hebben immers een aantal belangrijke rechten waar lokale besturen rekening mee moeten houden:

  • Recht op informatie
  • Recht van inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op gegevenswissing (‘vergetelheid’)
  • Recht op overdraagbaarheid van informatie
  • Recht op bezwaar tegen verwerking gegevens
  • Recht op tegengaan van profiling of geautomatiseerde besluitvorming
  • Recht op klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Creëer per verzoek (zie bovenstaande rechten) een nieuw dossier met een automatisch gegenereerd volgnummer, bepaal zaken zoals datum indiening verzoek en de identiteit van de aanvrager, en geef een korte omschrijving van het verzoek. U kunt ook tot op detailniveau het verzoek verder aanvullen: is het verzoek voldoende specifiek? Gaat het om persoonsgegevens? Is er sprake van een wettelijk verbod tot verstrekking van informatie? Win tijd, spreek klare taal met uw collega’s en uniformiseer uw werking dankzij de informatieveiligheidstool! www.informatieveiligheid.be