Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitaal Archief Vlaanderen: Vlaamse Regering gunt archief- en e-depotbeheerssysteem voor de Vlaamse overheid

06/05/2019

De Vlaamse Regering heeft op 5 april haar goedkeuring gegeven om de opdracht voor een archief- en depotbeheerssysteem te gunnen.

Hierdoor zal het Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) reeds vanaf begin 2020 haar dienstverlening kunnen aanbieden aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid, gemeenten, OCMW’s, provincies en de gemeentelijke bedrijven. Zij zullen dus vanaf dan hun digitale archieven kunnen opladen in DAV.

Een integraal aanbod

Digitaal Archief Vlaanderen biedt een integraal aanbod aan, gaande van de software over de opslag tot de uitbating (hosting). Het aan Cronos Public Services gegunde platform (in de vorm van een SaaS-oplossing) moet voldoen aan zowel de functionele, de technische, de veiligheids- en de juridische vereisten van de Vlaamse overheid.

Kostprijs

Om gebruik te maken van DAV zullen klanten een vaste abonnementskost betalen en een vergoeding voor de technische aansluitingskost (behalve indien het een technische aansluiting betreft die generiek kan worden opgezet). Gemeente en OCMW betalen uiteraard maar een keer het abonnementsgeld. In het abonnementsgeld is 5 TB aan storage inbegrepen. Indien een instantie meer dan 5 TB aan opslag verbruikt, zal dit aangerekend worden.

>> Meer weten over het aanbod en de kostprijs?

Bron : www.overheid.vlaanderen.be