Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Open “brief” omtrent bewust foutief rondgestrooide informatie.

14/05/2019

Beste leden uit de steden en gemeenten,

Een paar jaren geleden startte een ambitieuze groep van steden en gemeenten een eigen ontwikkeltraject rond MS Dynamics. V-ICT-OR werd gevraagd om hierbij ondersteuning te geven. Ondersteuning in een traject dat aantoont dat het herdenken van de manier waarop software wordt ingezet anders kan, gebaseerd op een gecentraliseerde laag van authentieke gegevensbronnen. Wie meer over de werking van dit project wil weten kan ons gerust contacteren.

Tijdens dit traject kwam naar voor dat er heel wat verschil zit in de prijszetting van MS licenties. Deze verschillen doen gemeenten hun wenkbrauwen fronzen. Waarom zou de éne gemeente immers meer moeten betalen voor een Office 365 licentie, dan een andere. V-ICT-OR nam deze problematiek ter harte, creëerde een framework waarin MS licenties kunnen worden aangekocht op een zelfde eenvoudige manier. Tegelijk gingen we in gesprek met Microsoft, met een flinke korting als gevolg.

Deze dossiers werden opgezet ter ondersteuning van onze leden. Jammer genoeg oogstten ze heel wat kritiek bij enkele private partners – zonder deze bij naam te noemen - die dit als een “bedreiging” zagen. Ons transparant model spoort immers niet gelijk met hun prijspolitiek.

Een aantal spelers uit die overheidsmarkt lijkt het zelfs nodig te vinden om via allerlei structuren die ze beheren, leugens en laster te verkopen om de goede intenties van dit soort dossiers te ondermijnen. Het werd nog erger toen we vernamen dat een aantal gemeenten belet werd naar deze dossiers te kijken, als zouden ze “eigenaardige constructies”, “buiten de wet op overheidsopdrachten” en tegen het “decreet rond intergemeentelijke samenwerking” zijn. Mensen die deze materie slecht beheren zijn blijkbaar geneigd deze bewust rondgestrooide leugens klakkeloos over te nemen, zonder enige vorm van controle op authenticiteit of werkelijkheid. Allerlei hoge woorden en bedreigingen werden gebruikt, maar tot op heden is er geen enkele aanklacht ten aanzien van deze dossiers, noch ten aanzien van ons.

Dit is ook logisch. Men weet zeer goed dat V-ICT-OR in deze dossiers niet over één nacht ijs is gegaan en zich juridisch heeft laten bijstaan. Daarom kunnen wij verzekeren dat wij rond de mogelijkheden van het opzetten van consortia voor onze leden - die niet beperkt zijn tot de gemeenten alleen – en bij het opzetten van deze dossiers weldegelijk de wet op overheidsopdrachten hebben gerespecteerd. Wie anders vernam via bepaalde kanalen doet er goed aan zich zelf te informeren, zonder mee te gaan in de lastercampagnes die bewust worden opgezet om steden en gemeenten vooral niet te laten instappen in initiatieven die de winstmarge bedreigen van sommige spelers in de overheidsmarkt.

Het is onze intentie om nog intensiever in te zetten op dit soort dossiers. Alleen zo kunnen we lokale besturen terug stapsgewijs uit de businessmodellen van de jaren 80/90 halen om zelf regie te laten nemen op hun digitale transformatie. Wij hebben geen enkele behoefte om mensen in lokale besturen te overdonderden en hen via een lobby te verplichten in de éne of in de andere richting te kijken, maar rekenen er op dat het spel eerlijk gespeeld wordt ten aanzien van de lokale besturen. Wat we doen is dan ook gestuurd vanuit de mensen die in het terrein zelf staan, niet door externe organen die menen te moeten vertellen hoe lokale besturen moeten gaan werken en daarbij alles gebruiken wat in hun macht ligt.

Tot slot vragen we de lokale besturen uit te kijken naar twee andere dossiers die we dit jaar zullen uitzetten, met name “BuyITPublic”, een conform de wet overheidsopdrachten portaal voor kleine aankopen en “Network of IT Skills” waarbij de vraag en het aanbod van IT Skills kan worden uitgezet en zelfs met elkaar kan gedeeld worden. Opnieuw twee heel sterke dossiers voor en door de lokale besturen opgezet.

Steeds bereid tot een open en eerlijk overleg,

Het directiecomité van de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR vzw)