Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Lokale besluiten als gelinkte open data (LBLOD)

20/06/2019
De afgelopen maanden zijn op diverse fora vragen gesteld over Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD) en de toepassing Gelinkt Notuleren. Diverse spelers in het e-gov landschap slaan, samen met ABB, de handen in elkaar voor een gezamenlijke communicatie. Zo willen we jullie beter informeren over de doelen van het project, de verplichtingen die gelden en de stand van zaken op het terrein.
 
In dit bericht geven we de krachtlijnen mee. Uitgebreide informatie over onderstaande punten en over de lopende projecten is samengebracht op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Alle bestaande informatie is grondig aangepast op basis van de input van alle partners. Relevante informatie en updates zullen ook via de diverse kanalen van de partners (nieuwbrieven, fora) verspreid worden. Met de leveranciers worden afspraken gemaakt over eenduidige communicatie. Ook in de toekomst luisteren we graag naar uw suggesties over onze communicatie. Deze zijn welkom via digitaalABB@kb.vlaanderen.be. Het team is ook steeds aanspreekbaar op diverse events georganiseerd voor en door lokale besturen.
 

Krachtlijnen

Het programma LBLOD omvat verschillende projecten waarmee we door het introduceren van linked data de waardevolle authentieke gegevens in lokale besluitvorming eenvoudig kunnen (laten) hergebruiken.
 
Een belangrijke voorwaarde om hierin te slagen is dat we allemaal dezelfde “taal” spreken. Daarom ontwikkelden we met de hele sector een datastandaard. Het gebruik van deze datastandaarden bij de publicatie van agenda’s, besluiten en notulen is verplicht. Wie graag meer weet over de inhoud van deze standaard kan terecht op de pagina Open standaarden en technische specificaties.
 
Als bestuur heb je de keuze uit drie mogelijkheden om te voldoen aan deze Gelinkte Publicatieplicht.
 
Als eerste optie kun je gebruik maken van een bestaand notuleringpakket dat de leverancier aanpaste om gelinkt te publiceren. Het overzicht van notuleringspakketten die voldoen aan de geldende minimale verplichtingen is op de pagina Validaties notuleringspakketten te vinden. We houden deze up-to-date bij volgende validatierondes, waarin we leveranciers verder willen stimuleren om te investeren in kwaliteitsvolle producten en optimale gegevensuitwisseling.
 
Let op: Maak je als bestuur gebruik van een van deze pakketten en publiceer je al gelinkt, vergeet dan niet de URL van meldingsplichtige documenten te melden via het loket voor lokale besturen. Automatische melding via het gebruikte softwarepakket is nog niet mogelijk.
 
Een tweede optie is de gratis en vrijblijvende webtoepassing Gelinkt Notuleren. Hiermee kunnen lokale besturen hun basisnoden wat betreft het opmaken, publiceren en melden van de agenda, de notulen en de besluiten invullen. Voor besturen die geen bijkomende functionaliteiten nodig hebben, kan dit volstaan. We bieden er ook vrijblijvend interessante sjablonen aan.
 
Bovendien is deze toepassing open source. Iedereen die wil, kan de verschillende onderdelen van Gelinkt Notuleren gratis hergebruiken, uitbreiden of integreren in hun toepassingen. Dit wordt ook actief gepromoot bij de leveranciers. Om na te gaan welke functionaliteiten de toepassing kan bieden en of deze volstaan voor uw bestuur, vind je meer informatie op Gelinkt Notuleren.
 
Als laatste is er de tijdelijke optie via het Loket voor Lokale Besturen.
 
Binnen LBLOD starten we ook verschillende trajecten om besluiten over specifieke inhoudelijke domeinen te ondersteunen. Op dit moment lopen er trajecten over mobiliteit en over subsidies. We ambiëren op termijn een uniforme werkwijze voor gegevensuitwisseling uit lokale besluiten over de sectoren heen.