Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Het nieuwe project LOCARD

25/06/2019

We zetten ons in voor het gloednieuw Europees Horizon 2020 LOCARD-project. De samenwerking met het consortium, dat uit 19 partners uit 11 verschillende landen bestaat, loopt nog voor een periode van drie jaar.

Digitaal bewijsmateriaal is momenteel een integraal onderdeel van strafrechtelijk onderzoek en niet beperkt tot pure gevallen van cybercriminaliteit. Criminele gedragingen zoals financiële fraude, diefstal van intellectuele eigendom, industriële spionage en terroristische netwerken maken gebruik van het internet en de cyberspace. De alomtegenwoordigheid van digitale apparaten, zoals smartphones, maakt digitaal bewijs in de moderne samenleving uiterst relevant voor onderzoek naar allerlei soorten crimineel gedrag zoals moord, (mensen)smokkelactiviteiten, enz.

Het gebruik van digitaal bewijsmateriaal is in een rechtbank altijd een uitdaging geweest. Het is van cruciaal belang dat dit gepaard gaat met een behoorlijke chain of custody, waarbij de bron en integriteit worden gegarandeerd.

Met het LOCARD project streven we naar het ontwikkelen van een holistisch platform dat de chain of custody verzekert doorheen het forensisch proces. Dit betrouwbaar platform moet de opslag van metadata van digitaal bewijs in een blockchain mogelijk maken. Elke node van LOCARD kan onafhankelijk zijn eigen machtigingsbeleid instellen en selectief toegang tot digitaal bewijsmateriaal delen met andere nodes wanneer dit nodig wordt geacht na juiste autorisatie. De modulariteit van LOCARD stelt ook verschillende actoren in staat om het platform af te stemmen op hun specifieke behoeften en rol bij de digitale forensisch proces, van voorbereiding tot verzameling, analyse en rapportage.

LOCARD zal een crowdsourcemodule hebben om meldingen van burgers te verzamelen, een crawler om online afwijkend gedrag te detecteren en te correleren, en een toolkit voor onderzoekers die hen helpt bij het verzamelen van online en offline bewijsmateriaal.

Dit wordt mogelijk gemaakt door onveranderlijke opslag en een identiteitsbeheersysteem dat de privacy beschermt en de toegang tot bewijsmateriaal handhaaft met behulp van een Trusted Execution Environment. Blockchaintechnologie zal niet alleen garanderen dat er niet geknoeid kan worden met informatie over het bewijsmateriaal, maar zal ook interoperabiliteit mogelijk maken zonder dat men een vertrouwde derde partij hoeft te betrekken.

>> Meer info