Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

ICT contract 2022: Scenario’s voor toekomstige ICT-raamovereenkomsten uitgetekend en geëvalueerd

12/07/2019

Met de informatie van de verschillende belanghebbenden werd een visie op de toekomstige ICT-raamovereenkomsten uitgewerkt en scenario’s uitgetekend voor het groeperen van diensten in verschillende raamovereenkomsten. De voor- en nadelen van elk scenario werd vanuit diverse invalshoeken geëvalueerd (beleid, klanten, Het Facilitair Bedrijf, …) waarna een voorlopige keuze voor een concreet scenario volgde.

De evaluatie van die scenario’s en het voorgestelde scenario worden de komende maanden verder afgetoetst met verschillende belanghebbenden waaronder klanten en het politieke niveau (na installatie van de volgende Vlaamse Regering).

De Vlaamse Overheid plant om in september te starten met het traject voor het bekomen van de nodige adviezen en de uiteindelijke goedkeuring van de Vlaamse Regering (voor het opstarten van de overheidsopdrachtenprocedures).
In parallel hiermee zullen (o.a. in overleg met klanten) de modaliteiten van de toekomstige dienstverlening verder uitgetekend worden.

De stand van zaken en de visie op de toekomstige ICT-raamovereenkomsten werd toegelicht en besproken op de vergadering van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid van 20 juni en op het ICT-klantenforum van 24 juni 2019.