Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

PoliVisu: Beleidsontwikkeling door analyse en visualisering van gegevens met een ruimtelijke dimensie

03/07/2019

Op 2 juli kwam de projectgroep PoliVisu samen in Brussel.

PoliVisu reikt digitale instrumenten aan die de impact van beleidskeuzes visualiseren, zodat beleidsmakers beter inzicht krijgen. PoliVisu verandert de manier waarop stedelijke beleidsvorming tot stand komt door steden te ondersteunen (met beperkte middelen) om effectieve, geïnformeerde en datagedreven beslissingen te nemen.

Een pakket met gegevensverwerkings- en visualisatietools gekoppeld aan een op maat gemaakte methodologie, helpt steden om het gebruik van big data te overwinnen. Het stelt hen bovendien in staat om de voordelen van data-analyse te benutten om stakeholderbetrokkenheid op te bouwen. Deze datagedreven benadering geeft iedereen in de beleidsketen de gelegenheid om een ​​breder begrip te krijgen van opties die een feitelijk beleidsdiscours aansturen.

Europa laat onderzoeken hoe overheden moeten, kunnen en willen omgaan met open en big data, wat de (sociologische, culturele, politieke, wettelijke, economische) grenzen ervan zijn, en welke invloed dat heeft op de participatie van burgers. Het onderzoek moet zich richten op gebruik van data in maatschappelijke beleidsdomeinen zoals milieu, migratie, werkloosheid,... en moet aandacht hebben voor het privacy-vraagstuk. In het PoliVisu-project (Policy Development based on Advanced Geospatial Data Analytics and Visualisation) stellen drie steden - Gent, Pilzen (Tsjechië) en Issy-les-Moulineaux (Frankrijk) - cases voor in verband met maatschappelijke uitdagingen (op gebied van bv. mobiliteit, stedelijke vernieuwing,...) die kansen tot experiment bieden, zowel bij het uitstippelen van het beleid, als bij de uitvoering en evaluatie ervan. Een aantal onderzoekscentra en bedrijven bundelen hun kennis om de aangereikte gegevens efficiënt te verwerken en in beeld te brengen.

PoliVisu in Gent

De Dienst Data & Informatie werkt een vraagstelling uit, rekening houdend met de beschikbaarheid van open datasets, en ontwikkelt in samenspraak met de relevante diensten en het hele partnerschap een aantal oplossingen die ook voor andere steden nuttig kunnen zijn.