Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Tegemoetkoming federale overheid bij aankoop tablets voor gemeenschapswachten

31/07/2019

In het kader van het huidige preventiebeleid kunnen steden en gemeenten eenmalig tot € 500 recupereren bij de aankoop van tablets voor de gemeenschapswachten. Dat is mogelijk via een aanvraag bij de Directie Lokale Integrale Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken. Door het performanter maken van de ICT-uitrusting van gemeenschapswachten hoopt de Minister van Binnenlandse Zaken de lokale veiligheid te stimuleren.

Alleen de gemeenten/steden die beschikken over een financiering (zie Bijlage 1 van het Ministerieel Besluit van 17/09/2018) kunnen toegang hebben tot het ICT-platform “www.convibz.besafe.be” dat ter beschikking gesteld wordt.

U kunt uw verzoek, vergezeld van een financieel dossier, indienen tot 31 augustus 2019.