Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Sluit nu aan op ‘Automatisch advies’, een gloednieuw product van Informatie Vlaanderen

07/08/2019

Informatie Vlaanderen stelt met trots ‘Automatisch advies’ voor, een gloednieuw product. Hiermee krijgen entiteiten een advies voor bijvoorbeeld de behandeling van een subsidieaanvraag of de erkenning tot een gezondheidszorgberoep. Entiteiten die willen aansluiten op de toepassing nemen contact met ons op.

Productowner Dorien Bauwens is enthousiast: ‘De afgelopen maanden werkten we het project voor de transitiepremie af. Het is de bedoeling dat burgers die de premie wensen aan te vragen in de toekomst enkel hun rijksregisternummer en KBO-nummer doorgeven via de website van het Departement Werk en Sociale Economie. De applicatie zal het dossier automatisch vervolledigen met gegevens die nodig zijn om te bepalen of iemand recht heeft op de premie. Op basis van de data geeft de toepassing meteen een advies over het wel of niet toekennen van de premie. Dit advies wordt doorgestuurd naar het Departement Werk en Sociale Economie. Zij beslissen dan zelf hoe ze het dossier verder afhandelen.’ Binnen enkele maanden zal het Departement Werk en Sociale Economie de toepassing in productie nemen.

‘Automatisch advies’ levert op die manier een bijdrage aan een efficiëntere en klantvriendelijke overheid. ‘Door dergelijke eenvoudige dossiers te digitaliseren hebben overheidsinstanties meer tijd om zich bezig te houden met complexere dossiers of het helpen en ondersteunen van hun klanten.’ legt mevrouw Bauwens uit. ‘Op die manier kunnen ze inzetten op een betere dienstverlening.’

Nu wordt gewerkt aan een project voor Zorg en Gezondheid

Het project rond de transitiepremie loopt af en daarmee is ‘Automatisch advies’ operationeel. Er wordt nu gewerkt aan een toepassing voor het agentschap Zorg en Gezondheid. Daarmee gaat het agentschap automatisch na of een toegekend diploma in aanmerking komt voor de erkenning van een gezondheidszorgberoep zoals bijvoorbeeld ergotherapeut of kinesist.

Ook aansluiten?

Wenst uw entiteit ook aan te sluiten op automatisch advies? Stuur een mail naar Informatie Vlaanderen. Wij nemen contact met u op voor de verdere afhandeling van uw aanvraag.