Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Save the date - Manage IT - 12.12.2019

19/09/2019

Zijn open city-platformen de toekomst?

Lokale overheden over de hele wereld staan ​​onder enorme druk om waarde te leveren aan hun burgers en ondernemers, terwijl ze continu voor kritieke uitdagingen staan. Vertrekkend vanuit een op silo’s gebaseerd infrastructuurbeheer worstelt men met infrastructuurcapaciteit, en heeft men het moeilijk om gelijke tred te houden met de snel evoluerende maatschappij. Burgers en bedrijven verwachten dat steden en gemeenten hoogwaardige diensten leveren, die zich al lang niet meer beperken tot de klassieke dienstverlening maar die bovendien inspelen op de sociale en maatschappelijke behoeften van burgers en bedrijven, en dan vooral op hun ‘levenskwaliteit’. De noodzaak tot een veilige, milieuvriendelijke en sterk mobiele omgeving vraagt goede stuur- of beleidsinformatie.

Steden en gemeenten hebben het al lang door dat de conventionele methoden voor het financieren, bouwen en onderhouden van de infrastructuur waarmee ze hun diensten, en bij uitbreiding de dienstverlening, ondersteunen achterhaald zijn. Bovendien heeft men niet altijd de financiële vrijheid of capaciteit om grote projecten op te zetten die deze problematiek het hoofd kunnen bieden. Hoewel er gepleit wordt voor een meer collectieve aanpak rond deze problematiek, raakt dit type projecten versnipperd over tientallen technologiepiloten waarvan er slechts een paar op lokaal niveau tot een complete uitrol hebben geleid. De in aantal beperkte grootschalige projecten, die op de een of andere manier financiering hebben gekregen, leveren na jaren van werkzaamheden en grote investeringen nog maar weinig collectieve voordelen op.

Innovatie en technologische (r)evolutie

Toch zijn er enkele fraaie, open innovatietrajecten die gemeenten toestaan gemakkelijker gebruik te maken van collectieve ideeën, vaardigheden en investeringen, waarmee dan weer nieuwe producten en diensten kunnen worden ontwikkeld. De convergentie tussen open innovatie en technologische trends zorgt voor een gestage transformatie van de IT-omgevingen in onze steden en gemeenten.

Ondertussen worden er in bepaalde stedelijke omgevingen ontelbare sensoren ingezet, en komen er grote hoeveelheden van nieuwe gestructureerde en ongestructureerde gegevens ter beschikking. Ook deze (nieuwe) gegevens moeten geanalyseerd worden en in een volgende stap via cognitive computing verwerkt worden, opdat besluitvormers in staat zouden zijn om via de data tot nieuwe, waardevolle inzichten te komen. Hierbij kan men de ruime beschikbaarheid van mobiele apparaten maximaal benutten en komt men al snel tot een cloud-gebaseerd as-a-servicemodel.

De particuliere sector heeft het voortouw genomen, met name in het samenbrengen van open innovatie en technologie om nieuwe waarde te creëren. De meeste gemeentebesturen voelen zich voorbijgestoken en worstelen om toch nog die ‘slimme’ stedenbelofte te realiseren, vaak uitgewerkt in nieuwe op silo’s gebaseerde oplossingen die het vraagstuk niet beantwoord krijgen.

Denken in open platformen …

Onze toonaangevende steden zijn gebruik beginnen maken van het innovatiepotentieel van deze nieuwste technologische trends, ondersteund vanuit de Vlaamse overheid en/of iMec. De adoptie van de internationale beweging rond ‘city-platform-denken’ moet efficiëntie in infrastructuurbeheer en de levering van nieuwe maatschappelijke diensten bevorderen.

Door de lokale overheid als een ‘platform’ te gaan beschouwen wordt het gemakkelijker gegevens en inzichten rond die gegevens te delen. Het helpt lokale overheden ook om hun operationele wendbaarheid te vergroten bij het beheer van hun fysieke infrastructuur. Deze verbeterde inzichten kunnen lokale overheden helpen door bv. criminaliteit, falende wegeninfrastructuur en toenemende verkeerscongestie sneller te identificeren, en dit door een combinatie van gegevens- en analysemogelijkheden. Via een open city-platform kunnen de klassieke dienstverleningsinformatica (administratieve toepassingen) en de stedelijke infrastructuurinformatica (IoT, …) elkaar ontmoeten, elkaar aanvullen, en elkaars gegevens combineren tot betere beleidsinformatie. Het stelt de dienstverlening in staat om samen te werken en uiteindelijk de prestaties te verbeteren. Hierdoor kunnen lokale besturen hun schaarse middelen opnieuw toewijzen en meer aandacht besteden aan het beantwoorden van de verwachtingen van hun burgers.

De voorbeelden die we zien in Vlaanderen lijken wel (internationaal) toonaangevend te zijn en vragen de nodige aandacht. ‘Platformdenken’ is collectief denken. Als we  atomaire slimme oplossingen in een geheel willen onderbrengen dat gegevens met elkaar gaat verbinden, dan hebben we een strakke regie nodig. De kennis hieromtrent wordt stapsgewijs opgebouwd en vormt een ideale leerschool voor de lokale besturen die in dit geheel door de veelvuldige bomen het bos al lang niet meer zien.

Sneller open, innovatieve, flexibele en goedkopere IT-oplossingen bouwen die een gepersonaliseerde e-dienstverlening mogelijk maken … het is iets waar alle gemeenten en overheden van dromen. ManageIT wil samen met alle overheidsinstellingen en private partners de evolutie van deze ‘open city-platformen’ onder de loep nemen. Welke toonaangevende voorbeelden kennen we? Waar lopen publieke en private instellingen tegenaan? Welke voordelen bieden deze platformen nu al? Is dit enkel bestemd voor grote steden of kunnen kleine besturen zich clusteren en ook aansluiten? Kunnen ze zo dezelfde doelstellingen bereiken?

Het programma is in volle opbouw, maar hier vindt u meer informatie :

>> Manage IT

Theaterdiner

Na Manage IT wordt een aansluitend driegangen-diner met gastoptreden verzorgd. Een ideale gelegenheid om te netwerken binnen de sector of klanten/prospecten op een informele manier te leren kennen. Inschrijven kan per tafel, maar ook individueel!