Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Een circulaire economie is the next big thing

03/10/2019

Vlaanderen wil hier tegen 2050 werk van maken. Lokale overheden spelen hierin een primordiale rol: ze zijn grote afnemer van ICT-diensten en middelen, en kunnen, als ze gezamenlijk hun aankoopgedrag afstemmen op circulaire economie, druk uitoefenen op de bedrijfswereld. Maar hoe begin je er nu aan als lokaal bestuur?

Bond Beter Leefmilieu en Provincie Antwerpen werkten in dat verband het project ‘CircuIT’ uit, gefinancierd door Provincie Antwerpen. Het project kaart de ecologische impact van ICT-apparatuur aan, alsook de hefboomfunctie van overheidsaankopen in dat verband. Concreet krijg je als lokaal bestuur gratis een document aangereikt waarin je:

  • clausules terugvindt voor bestekken m.b.t. circulaire aankopen van ICT-materiaal;
  • gunningscriteria vindt ingedeeld volgens het schema met circulaire doelstellingen en strategieën ontwikkeld door Vlaanderen Circulair;
  • Tips krijgt over hoe je de criteria uit de gunning praktisch kunt verifiëren.

Al deze zaken vind je hier.