Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Twee Open City platformen naast elkaar

02/10/2019

Het concept van de Vlaamse Virtuele Gemeente © werd stapsgewijs uitgewerkt in verschillende technologieën.

Los van de discussie welke gekozen technologie nu uiteindelijk een goede keuze is, zien we het ontstaan van overheidsplatformen die de stedelijke/gemeentelijke dienstverlening op een andere manier is gaan automatiseren. Vertrekkend vanuit de ontsluiten van authentieke gegevens of basisregistraties, werd de dienstverleningsinformatica verkruimeld naar kleine(re) in elkaar passende componenten (applicatiefuncties versus microservices) om opnieuw tot degelijke oplossingen te komen. De aanpak is uniek, de uitkomst bijzonder.

Sommigen spreken zelfs van een paradigmashift in de automatisering van overheidsinstellingen. OCAPI bouwde verder op het Antwerpse ACPaaS verhaal, terwijl LB365 verder ging op de fundamenten van het common citizen service platform (ccsp). Beide projecten zijn operationeel, beide trajecten hebben een mooie toekomst voor zich.
Kom op Manage IT op 12 december luisteren naar de manier waarop lokale besturen autonoom en opnieuw zijn gaan nadenken over hoe de automatisering van hun dienstverleningsinformatica er in de toekomst moet gaan uitzien en met welke uitdagingen zij geconfronteerd werden. Verzeker uzelf van hun werkwijze en kijk wat voor u bruikbaar is binnen deze overheidsplatformen waarbij samenwerking, goed opdrachthouderschap en financiële controle over het geheel de rode draad zijn.

>> Meer info over Manage IT