Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vinden ook uw burgers hun weg in uw overheidswebsite?

20/11/2019

De Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties verplicht Vlaamse overheden om hun website zo toegankelijk mogelijk te maken voor de burger. Die richtlijn is al sinds 2016 van kracht. Vaak hebben meer burgers dan we denken nood aan een vlot toegankelijke website. Denken we daarbij niet louter aan mensen van een handicap, maar ook mensen met slecht zicht, minderbegaafden, kinderen of hardhorigen. Ook deze personen moeten onze informatie kunnen begrijpen en terugvinden.

Om overheden te ondersteunen bij die verdere uitwerking van hun website werd accessibility.belgium.be opgesteld, waar je adviezen, tools en succesvolle voorbeelden van toegankelijke overheidssites kunt terugvinden. Concrete handvaten dus. Een mooi voorbeeld hiervan is de BOSA accessibility check: een software tool die kan geïnstalleerd worden in de bookmark-balk van de webbrowser en die op basis van een hele set tests een rapport kan maken omtrent de toegankelijkheid van een webpagina waarop je je bevindt.

Lees er ook alles over in het nieuwsbericht van de federale overheid: https://www.doemaardigitaal.be/nieuws/toolbox-gelanceerd-voor-meer-toegankelijke-overheidssites