Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verslag Stuurgroep lokaal eGovernment 09.10.2019

25/11/2019

Elke 6 weken is er een overlegmoment tussen een vertegenwoordiging van de lokale besturen (o.a. V-ICT-OR), de Vlaamse en federale overheid: de stuurgroep lokaal eGovernment. Meer info over de stuurgroep vindt u hier. Hieronder volgt het verslag voor 9/10/2019.

Digitaal Archief Vlaanderen (DAV)

Spreker: Geert Mareels (HFB)

De info wordt door V-ICT-OR op de regionale kenniskringen verspreid. Er is sinds kort een toetredingsdocument voor mensen die wensen in te stappen.

 • Ontwikkeling zit op schema en binnen budget
 • Bestaat uit 2 delen
  • Serieregister: Is af tegen 1 december. Aansluiten als lokaal bestuur kan vanaf 1/1/20
  • E-Depot: Voorzien tegen eind februari
 • Er wordt niet gewerkt aan een big bang. Iedereen die aansluit kiest op welke snelheid ze willen migreren
 • Pre-ingest: een tool die een administratie gaat ondersteunen om zijn gegevens klaar te maken voor archivering. We gaan naar een marktverkenning
 • Prijs: 5K voor eerste aansluiting per entiteit. Daarna 10K per jaar. Inbegrepen 5TB. Daarna de storage prijs van Amazon

Vragen uit de vergadering

 • Er zou een goedkopere oplossing bestaan op de markt? HFB neemt contact op om dit verder te bekijken en uit te klaren

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)

Spreker: Veerle Lories - EWI

 • Volgende indiendatum 12 december
 • Wat? Aankopen door publieke sector die zich richten op ontwikkelen en valideren van innovatieve oplossingen. Dit zijn nieuwe en betere producten, diensten en systemen
 • Waarom? de koopkracht van de overheid strategisch inzetten op innovatie. De koopkracht van de overheden in Vlaanderen wordt geschat op 30 à 40 miljoen. Als we daar 3% kunnen spenderen aan Innovatie komen we snel aan 900 Miljoen €
 • Strategische doelstellingen
  • Verbeteren performantie van de overheid
  • Versterken competitiviteit van ondernemingen
  • Bijdragen voor aanpakken maatschappelijke uitdagingen
 • Hoe?
  • Sinds 2016. Verlengd tot 2023
  • Voor wie? De volledige publieke sector in Vlaanderen
  • Wat?: open voor alle sectoren en beleidsthema’s
  • Aanpak? Aan de hand van periodieke oproepen
  • Middelen? 5 Miljoen euro per jaar (geraken momenteel nog niet op)
 • Aanbod aan publieke sector
  • Voor iedereen: Kenniscentrum innovatieve overheidsopdrachten
  • Voor de PIO-projecten
   • Begeleiding: van voortraject tot bestek, aankoop O&O diensten, proefprojecten
   • Cofinanciering (50/50 partnerschap)
  • Er is ook een aanbod voor ondernemingen met inbegrip van KMO’s en starters
  • PIO-portfolio – kan geraadpleegd worden op website: http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten Er zijn4 oproepen geweest, 68 projecten zijn opgestart
  • Wat anders
   • Meer aandacht voor de behoeftedefiniëring
    • Aankoop op basis van functionele vereisten ipv technische specificaties
    • Uitgebreid overleg met stakeholders, eindgebruikers
    • Prioritering van de gewenste functionaliteiten
   • Uitgebreide interactie met marktspelers voorafgaand aan aankoop
    • Open workshops voor inschatting risico’s. Uitwerken van mogelijke (richtingen) van oplossingen
    • Bilaterale gesprekken
    • Pitches na oproep voor interesse
    • Transparantie via rapportering van conclusies op website
   • Verloop van een PIO-project
   • Er is een koppeling gemaakt tussen CoT en PIO. Je kan nu van een CoT naar een PIO overstappen

PoliVisu project

Sprekers: Lieven Raes – AIV en Gert Vervaet

 • PoliVisu = Supporting POLIcymaking through smart VISIualisations
 • Wat?
  • Consortium met 15 partners
  • 3 pilootsteden: Gent in België
  • Loopt over 3 jaar – bijna einde van jaar 2

Idee: gebruik van data om beleidsvoering te ondersteunen

➢ Less than 12% of city data is analysed and used for decising-making, meaning 88% unused !!

Evidence based policy making - vooral op basis van open data Data wordt gebruikt voor operationele beslissingen en voor beslissingen op lange termijn

Binnen PoliVisu ligt de focus op transport en mobiliteit om binnen deze domeinen de beleidsmakers en burgers visuele info te tonen

Concrete piloten (zie presentatie)

 • Pilzen – Managing traffice flows using sensors
 • Gent – understanding student impact
 • Issy-le-moulineaux – smarter car mobility management (op basis van floating car data)
 • Mechelen – mobility management using ANPR
  • Kunnen we vanuit AIV een ANPR dataset voor gans Vlaanderen ontsluiten
  • Herkomst – bestemmingsmatrixen opbouwen
  • Open Source omgeving gebouwd om verkeersstromen in beeld te brengen > met impact analyse (what if analyses) - Pilzen past dit reeds toe en toont het aan zijn burgers
  • Citizen science data rond Telraam. Vanuit Polivisu willen ze de impact bij inrichtingen schoolstraten in kaart brengen
 • Vlaanderen: ongevallen kaart in Vlaanderen.
 • Kortrijk – parking management using sensors

Ze maken gebruik van een Story Telling tool.

Vragen vanuit de vergadering

 • Hoe gaan we deze data nu concreet gebruiken in het beslissingsproces?
 • Link met SWING? Gesprekken zijn lopend

Buy IT Public

Spreker: Dieter De Kerpel – V-ICT-OR

Tijdens de vergadering wordt een eerste demo van het product/platform gegeven.

Vragen vanuit de vergadering

 • Het platform kan ook gebruikt worden door Vlaanderen
 • Zijn er beperkingen op de bestelbedragen? In principe zijn er geen bestelbedragen

Varia

Vraag ontvangen vanuit Gent

We bekijken in Gent de mogelijkheid om samen met een partner de functionaliteit voor online betalen uit te werken.

Het zou fijn zijn als dit niet enkel voor Gent ontwikkeld wordt maar ook andere lokale besturen hier gebruik van kunnen maken. We willen polsen of er interesse is om dit eventueel samen met andere besturen aan te pakken, of om het product dat we ontwikkelen af te nemen zonder bij de ontwikkeling als een actieve rol te spelen.

Vragen, aanvullingen vanuit de vergadering

 • Is dit potentieel een PIO project? De scope is nog te vaag en waar zit de concrete innovatie?
 • Binnen PIO moet innovatie niet altijd in de technologie zitten
 • Scope?: een generieke betaalmodule die in om het even welke oplossing kan gebruikt worden
  • Kunnen we hier een werkgroep rond uitwerken?
 • Scope is ruimer: is eerder een winkelmand principe over diverse applicaties heen