Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

"And the nominees are ..." Gouden Bit & Gouden Byte 2019

10/12/2019

De genomineerden voor de Gouden Bit en Byte zijn gekend! Maak kennis met de potentiële winnaars ...

Gouden Bit

Duffel – Switch

Duffel maakt de 'switch' naar digitale dienstverlening. Ze hebben intern de mensen warmgemaakt voor dit project, de nodige tussenstappen bepaald, en de nodige projectopvolging voorzien om de vinger op de pols te houden. Ze hebben een 4-tal richtlijnen gehanteerd om dit project te doen slagen.

Aalter – slim stadsmeubilair

Dankzij een 10-tal slimme interactieve informatiezuilen, verspreid over het Aalterse grondgebied, kunnen burgers informatie opzoeken zoals openingsuren of andere informatie over de gemeente en zijn verenigingen. Sensoren in de zuilen zorgen voor slimme data die besluitvorming kan gaan ondersteunen.

Staden – digitale gemeenteraad met interactie

Gemeente Staden heeft een opzet gerealiseerd waarbij de vergaderingen van de gemeenteraad op een professionele manier gestreamd worden. Zo kunnen burgers van de gemeente vanop elke locatie de gemeenteraad volgen en herbekijken. Ze kunnen ook live reageren tijdens de uitzending. Met een gemiddelde van 50 à 60 kijkers per sessie kunnen de uitzendingen als succesvol worden beschouwd.

Gouden Byte

Vlaanderen – Digitaal archief Vlaanderen

Het Digitaal Archief Vlaanderen biedt als gemeenschappelijke dienst een professionele archivering aan voor elke lokaal bestuur en elke Vlaamse entiteit. Zo moet de basisinfrastructuur, beveiliging en preservatie slechts 1 keer opgezet worden. De grote meerwaarde zit hier in de automatisering van het archiveringsproces (bv. periodieke rapporten met te vernietigen data).

Roeselare – online loket evenementen

Roeselare ziet zichzelf als 1 grote serviceorganisatie. In die optiek doorbreken ze de zuilen die vroeger de diensten van elkaar scheidden. De burger kan de Stad via een centraal nummer bereiken. Zo moeten evenementen ook via 1 loket worden aangevraagd. Belangrijk daarbij is dat ook hulpdiensten betrokken worden bij die aanvragen; ze krijgen bij een evenementaanvraag de nodige informatie doorgestuurd. De hulpdiensten maken vervolgens een inschatting of de aangereikte informatie voldoende is, en zoniet, dan kunnen ze via een online platform extra informatie vragen. Evenementen kunnen recurrent worden ingesteld, waardoor alleen de details nog moeten aangepast worden van de nieuwe edities.

Vlaanderen – MAGDA dienstverlening

Lokale besturen kunnen via het MAGDA-platform veilig aan gegevensdeling doen, en verder beitelen aan de digitalisering van hun diensten. Via MAGDA kun je bv. de sociale statuten raadplegen, maar ook de gekende toepassingen Uitpas en DIFTAR oproepen. Via de Uitpas kunnen mensen in armoede met een fikse korting deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. DIFTAR staat dan weer voor een gedifferentieerd tarief waardoor de kosten bij de huisvuilophaling eerlijker verdeeld worden. Dit zijn maar 2 voorbeelden van de mogelijkheden voor lokale besturen.

Brasschaat - LB365

Vanuit de werking van lokale besturen bouwen ze met het LB365 consortium modulair een platform uit dat de dienstverlening van lokale besturen op een efficiënte manier en volgens de gangbare maatschappelijke standaarden moet ondersteunen. Door hergebruik van de modules en delen van expertise moet het voor zelfs de kleinste besturen mogelijk worden om hun dienstverlening verder te professionaliseren.

"And the winner is ..."

De winnaar wordt tijdens het theaterdiner op Manage IT 2019 bekendgemaakt ...

Inschrijven voor de sessies overdag kan nog altijd via: https://www.v-ict-or.be/events/manage-it-2019