Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Beheer dienstenchequegebruikers (Sodexo): een belangrijke update

18/12/2019

Vorige week vrijdag vond er een infosessie voor erkende ondernemingen m.b.t. de dienstencheques regelingen van Sodexo. De infosessie heeft bij bepaalde OCMW's voor verwarring en bezorgdheden gezorgd, daar de regels rond inloggen en gebruikersbeheer wijzigen voor deze instanties en hun klanten. Om duidelijkheid te scheppen zetten we de nieuwe ontwikkelingen even op een rijtje na contactname met het Vlaams Agentschap WSE.

Voor wat betreft de aanmeldingen van dienstenchequegebruikers:

  • Zij moeten vanaf 6 januari aanmelden via het Vlaams Toegangsbeheer (ACM) om toegang te krijgen tot hun beveiligde zone (waar ze hun account kunnen beheren).
  • De standaardmanier om aan te loggen is via eID. Mensen zonder kaartlezer kunnen ook andere inlogmethodes hanteren zoals ItsMe, SMS, federale token, enz.
  • Alle gebruikers van dienstencheques zouden hierover vorige week een communicatie moeten hebben ontvangen van Sodexo.

Voor wat betreft het beheer van dienstenchequeprofielen bij OCMW's:

  • eerste fase vanaf januari: OCMW’s zullen, zoals dit vandaag reeds het geval is, gedurende een eerste periode de huidige Beveiligde Zone kunnen gebruiken voor het beheer van de dienstenchequeprofielen van de begunstigden. Hier verandert dus voorlopig niets aan. Via de huidige logins en paswoorden kunnen de profielen van de begunstigden nog beheerd worden. Dit kan nog steeds via volgende link: https://extranet.dienstencheques-vlaanderen.be/Home. Deze link wordt door de OCMW’s best niet gewist, want de link zal wel via Google verdwijnen om de gebruikers toe te leiden naar de nieuwe inlogpagina van het Vlaams toegangsbeheer.
  • In een tweede fase zullen de verantwoordelijken van de OCMW’s, die gebruikersaccounts beheren, zich moeten identificeren via ACM net zoals dit het geval zal zijn voor de gebruikers. Na een aanmelding via eID, ItsMe, SMS of token zal de beheersverantwoordelijke Sodexo via een online formulier aangeven welke begunstigden (gebruikers) het OCMW beheert. Op basis daarvan zullen zij ervoor zorgen dat binnen één account in de Beveiligde Zone (het aanmeldingsaccount van de beheersverantwoordelijke), het OCMW de verschillende profielen kan beheren.

Samengevat voor dienstenchequeprofielen: vanaf januari verandert er nog niks voor de OCMW’s. In een tweede fase zal via een aanmelding en online formulier gewerkt worden, waarna de verschillende begunstigden in éénzelfde plaats beheerd kunnen worden. Voor dit laatste zal tijdig gecommuniceerd worden over de timing en inhoud van deze oplossing.

Ondertussen heeft Sodexo voornoemde werkwijze ook al meegedeeld aan de sectorverantwoordelijken van VVSG, die deze werkwijze zal communiceren onder haar leden.

Het Vlaams toegangsbeheer zal binnen een 3 à 4-tal maanden ook worden geïmplementeerd voor de toegang tot de beveiligde zone van de erkende ondernemingen. Hiervoor zal men ook met een soort van “volmachtenbeheer” moeten werken om de verschillende administratieve bedienden toegang te verlenen tot de site van de erkende ondernemingen.  Hierover zal later nog worden gecommuniceerd.

U kunt het best deze update communiceren naar uw collega’s die verantwoordelijk zijn voor de dienstencheques.

V-ICT-OR staat steeds ter beschikking om eventuele extra vragen en bezorgdheden te bundelen en te bespreken met het agentschap.