Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verslag Stuurgroep lokaal eGovernment 18.12.2019

19/12/2019

Elke 6 weken is er een overlegmoment tussen een vertegenwoordiging van de lokale besturen (o.a. V-ICT-OR), de Vlaamse en federale overheid: de stuurgroep lokaal eGovernment. Meer info over de stuurgroep vindt u hier. Hieronder volgt het verslag voor 18/12/2019.

Verkeersveiligheid - project van Stad Roeselare (spreker Geert Sinnaeve)

Tijdens dit project wordt er onderzocht hoe verkeersborden in het Roeselaarse grondgebied in kaart kunnen worden gebracht. De mogelijkheden zijn legio:

 • een accurate databank maken van verkeersborden (kan als laag functioneren met andere GIS-data);
 • veiligere situaties creëren in het verkeer (waar hebben we te weinig borden, waar te veel, waar zijn ze foutief);
 • accuraat de kosten van wegenwerken en plaatsing van verkeersborden oplijsten, incl. locatiespecifiek waar de aanpassingen moeten doorgaan;
 • verdwenen verkeersborden opvolgen.

Er werd een partner gezocht die accuraat de borden kan detecteren. Bpost bleek daar de meest aangewezen partij omdat zij sowieso al heel het Roeselaars gebied afgaan om post te bezorgen.

Concreet worden er vanuit een rijdende wagen beelden gefilmd die online worden geüpload naar een platform. Die beelden worden vervolgens met machine learning getraind om op een juiste manier de borden te detecteren. Criteria zijn bv.:

 • vanaf hoeveel meter wil je borden identificeren (hoe dichter, des te accurater)
 • welke categorieën definieer je (BPost heeft er 7-tal maar moet ruimer)
 • bij afwezigheid borden: vanaf welk tijdstip ga je bord als 'verdwenen' opgeven? (bv. 30 dagen zonder dtectie i.t.t. verleden)

De detectie van verkeersborden komen binnen op eenzelfde manier als meldingen van burgers. Deze worden dan via specifieke categorie bij de juiste persoon neergelegd.

Lessons learned so far:

 • Ook de onverharde wegen waar auto's niet mogen komen moeten meegenomen worden in verhaal (bv. 1x/jaar afgaan met alternatief voertuig).
 • In het begin heb je onvoldoende info om je model goed te trainen. Dan moet je het model zelf trainen door bv. zelf meldingen te creëren van gevaarlijke situaties door een tekort aan borden.
 • Het zal niet eenvoudig zijn om de oefening naar andere besturen door te trekken. Gemeente Heuvelland zal bv. meer oppervlak hebben dan stad Roeselare (meer heuvelachtig terrein) dus ondanks dat het kleiner is zou het duurder worden om de oefening daar te doen.

Men zit nu in fase 2. In latere fases wordt er dieper ingezoomd op het AI-aspect van de detectie (bv. als er ergens veel verkeersborden staan, zorgt dat voor onveilige situaties in het verkeer?). Groot voordeel is dat er met 3D-beelden wordt gewerkt, waar de Vlaamse verkeersbordendatabank werkt met 2D-beelden. Je krijg dus oppervlak als extra factor erbij.

Er wordt vanuit BPost gekeken of deze use case op een later tijdstip kan opengetrokken worden naar andere besturen.

Slim beheer openbaar domein (gemeente Edegem i.s.m. Igean en V-ICT-OR; spreker Andreas Nikolakopoulos)

Dit City of Things project heeft als doel op een slimme manier zwerfvuil te detecteren op het Edegemse grondgebied. Edegem neemt hieraan deel, samen met 13 andere besturen die het project nauw opvolgen. V-ICT-OR is coördinator in dit traject, en Igean (als afvalintercommunale) ondersteunt.

Na een slim aanbestedingstraject (noden werden kort beschreven, een tiental leveranciers werden op een paar dagen tijd geëvalueerd) is er gekozen voor Geckomatics als aanbieder. Zij leveren de camera's en de software om zwerfvuil te gaan detecteren.

De camera's worden bovenop afvalwagens gemonteerd die in Edegem hun rondes doen en terwijl de straten filmen. Igean installeert ook camera's op vuilniswagens in de 13 andere besturen. Op het einde van de werkdag worden de camera's gedemonteerd, worden de camera's verbonden met pc's van het bestuur en worden de beelden geüpload naar de software van Geckomatics. Deze trainen met een specifiek team hun model met de nieuwe beelden om zo beter zwerfvuil te gaan detecteren in de straten.

Het zwerfvuil wordt als GIS-laag opgenomen op de kaart van het Edegemse grondgebied. Gedetecteerd afval en papier/karton bv. ook. Je kunt in de software filteren op tijdspanne en gewenste zichtbare lagen. Elk gedetecteerd stuk zwerfvuil komt binnen als melding in de software. Dan is het aan het bestuur om aan te geven of het al dan niet om zwerfvuil gaat.

Er zijn toekomstmogelijkheden om meer lagen te koppelen hieraan, bv. elektriciteitskasten die op eenzelfde manier worden gedetecteerd. Ook wordt nagegaan of er heatmaps kunnen worden gecreëerd om zo plaatsen waar zwerfvuil dikwijls wordt gedetecteerd in kaart te brengen. Er wordt onderzocht of de meldingen van zwerfvuil die intern worden opgemaakt kunnen doorstromen naar de andere software die bij het bestuur in gebruik is. Zo kan er intern worden op ingespeeld.

Er waren heel wat privacy-issues, maar deze zijn meegenomen in het traject. Gezichten en nummerplaten werden bv. onherkenbaar gemaakt en er zijn afspraken gemaakt met de leverancier rond de opslag van data (testdata wordt bv. na afloop van het project verwijderd).

Nota Digitaal Leiderschap (spreker: Eddy Van der Stock)

De Vlaamse ICT Organisatie komt al enige tijd samen met een vertegenwoordiging van de lokale overheden in Vlaanderen. Samen hebben we een nota opgesteld waarin de lokale overheden als 1 entiteit spreken.

Doel:

 • digitale maturiteit van de lokale overheden verhogen;
 • met 1 stem spreken naar elkaar toe, maar ook naar de bovenlokale overheden toe.

De huidige nota is nog een aanzet, maar wordt tegen midden mei gefinaliseerd. De nota wordt verder aangescherpt met feedback uit de vervolgbijeenkomsten van deze vertegenwoordiging en terugkoppeling uit de regionale kenniskringen.

De nota bevat 7 punten:

 • klant centraal
  Onderscheid interne (medewerker) en externe (burger, ondernemingen, verenigingen) klanten. In geval Vlaamse overheid zijn lokale besturen hun 'klant'.
 • interbestuurlijk samenwerken
  Hoe kunnen we beter en efficiënter samenwerking? Hoe gaan we hierin verder dan nu het geval is?
  Nood aan een governancestructuur die vanuit hoger draagvlak kan worden aangeboden. Zo wordt uitwisseling van profielen en samenwerking van besturen in projecten verder aangemoedigd.
 • interbestuurlijk afsprakenkader
  Denk hierbij aan standaarden of principes. Vele lokale besturen werken met dezelfde leveranciers. De bovenlokale overheden kennen meestal deze leveranciers en kunnen dus enige kennis en ervaring op tafel brengen die nuttig kan zijn, bv. welke koppelingen er vanuit de software kunnen gelegd worden naar andere software? Of: welke software koppelt reeds met de Vlaamse of federale bouwstenen?
 • schaalgrootte
  Besturen kunnen samenwerken als 1 entiteit. Dit gaat verder dan fusies. Besturen kunnen bv. samen projecten opzetten om hun basislagen (infrastructuur en connectiviteit) sterker uit te werken. We onderscheiden hierbij maturiteitstrajecten (je digitale maturiteit verder aanscherpen, met als einddoel de regio die aan dezelfde snelheid werkt) en versterkingstrajecten (besturen die al iets verder staan versterken hun werking verder).
 • onderweg naar reorganisatie van IT in de lokale besturen
  Bottom-up approach met top-down governance, benchmarking als belangrijk middel.
 • quick-wins: concrete projecten, laaghangend fruit
  • Wisselwerking met Vlaanderen rond producten 
  • Samenwerking rond MAGDA 
  • Hulplijn voor lokale besturen specifiek 
 • ondersteunende principes
  Bv. tools V-ICT-OR: oplossingencatalogus, referentiearchitectuur ... Middelen om maturiteit te verhogen.

We leggen ook de relatie naar de nota van de regering Jambon, en evt. naar andere nota's.