Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vlaamse Groeipakket (vroegere 'kinderbijslag') bekroond met Public Service Award 2019

07/01/2020

Naar het einde van vorig jaar toe (6 november 2019) werd het Groeipakket in Maastricht beloond met de prestigieuze European Public Sector Award (EPSA). Die prijs wordt telkens uitgereikt aan innovatieve overheidsprojecten die voor een efficiëntere dienstverlening zorgen. Het Groeipakket verdiende volgens het European Institute of Public Administration (EIPA) de prijs omwille van de automatische rechtentoekenning en de modulaire aanpak.

Op 1 januari 2019 werd de kinderbijslag het 'Groeipakket'. Het vormt een geheel van gezinsbijlagen en financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin. Deze hervorming maakt deel uit van een geïntegreerd gezinsbeleid, door Vlaanderen beoogd, waarbij kinderbijslag, gezinsondersteuning en participatie aan kinderopvang en onderwijs hand in hand kunnen gaan.

Vooral de automatische rechtentoekenning is een stap vooruit, want:

  • minder administratie voor ouders;
  • drempelverlagend voor kwetsbare gezinnen;
  • ouders die niet wisten dat ze recht hebben op kinderbijslag worden hier nu automatisch van op de hoogte gesteld.

Hoe werkt het? Dankzij een verbinding van ruim 40 informatiebronnen worden automatische betalingen mogelijk. Kruispuntbank Vlaanderen bezorgt daarvoor de authentieke gegevens aan de juiste instanties.

De hervorming is een realisatie van een intensieve samenwerking tussen Agentschap Opgroeien, Agentschap Uitbetaling Groeipakket en Agentschap Informatie Vlaanderen.

Meer details kun je lezen op https://www.groeipakket.be/nl/european-public-service-award-2019-voor-het-groeipakket