Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vijf trends m.b.t. digitale transformatie die in 2020 bij lokale besturen hun stempel zullen drukken

08/01/2020

Trend 1: Sterkere inzet op snellere en tijdgevoelige verwerking van (multi-source) data

De blijvende zoektocht naar accurate, alles omvattende en gekoppelde databronnen blijft in 2020 de belangrijkste uitdaging. Terwijl het aantal databronnen steeds toeneemt door de inzet van extra slimme (smart city-) oplossingen, creëren we stilaan inzichten in onze rijke dienstverleningsdata en hoe we die nog beter omvormen tot beleidsinformatie. Zowel het op orde krijgen van deze databronnen (onder meer door maximale standaardisatie, cfr. OSLO) als het snel aanwenden ervan blijven hoog op de agenda staan.

Als we onze maatschappelijke dienstverlening willen optimaliseren, dan moeten we onze talrijke data eerst op orde te krijgen. Denk daarbij aan de inzet van Artificial Intelligence (AI) en machine learning (ML), waarbij veel tijdgevoelige en grote datasets verwerkt kunnen worden. Om flexibel en schaalbaar te blijven, zullen organisaties AI- en ML-mogelijkheden in toenemende mate gaan benutten.

Trend 2: Distributie van infrastructuur

Er vindt algemeen in de IT-sector een verschuiving plaats van gecentraliseerde datacentra naar een gedistribueerde infrastructuur en hybride multicloud. Volgens analistenbureaus draait 50 procent van de nieuwe bedrijfsinfrastructuren in 2025 in de “digital edge” in plaats van in eigen datacentra (nu is dat ongeveer nog maar 10 procent). Het aantal apps aan de digital edge zal tot 2024 blijven groeien tot zo’n 800 procent van het huidige aantal. De keuze tussen hybride multicloud en on-premise zal verhoudingsgewijs wijzigen, maar zal tegelijkertijd een balansoefening blijven. Distributie van de infrastructuur is van groot belang om mee te kunnen met diverse ontwikkelingen, terwijl we met z’n allen de marktontwikkelingen ook dienen te sturen in die richting.

Trend 3: De keuze voor makkelijk in te zetten toepassingen (app-cultuur) en de vereenvoudiging van de toepassingsinfrastructuur

De zoektocht naar verbeterde toepassingen houdt ook in 2020 aan. Terwijl backend systemen zich stapsgewijs aanpassen, wordt het een uitdaging om de nieuwe toepassings- en app-cultuur met elkaar te verenigingen i.f.v. de bruikbaarheid binnen de organisatie.

Snel inzetbare en vooral ook snel wijzigbare softwareonderdelen winnen aan belang ten aanzien van de grote(re), complexere systemen. Terwijl de groei van de API-cultuur zich bestendigt, zullen steeds meer toepassingen afgestemd worden op de ‘overheidsplatformen’ die elk hun eigen microservices en applicatiefuncties kennen binnen de stedelijke en maatschappelijke dienstverlening.

Trend 4: Forse invloed van AVG op IT-strategie en cyberdreiging als veiligheidsrisico

Ook in 2020 blijft het naleven van de AVG-voorschriften een uitdaging. In een wereldwijde bevraging noemde 69 procent van de IT-beslissers "het naleven van de regels voor gegevensbescherming" als een topprioriteit voor hun organisatie, terwijl 43 procent van hen dit rapporteerde als een bedreiging voor hun organisatie.

Men voorspelt hierbij dat de complexiteit van gegevensbescherming in 2020 nog verder zal toenemen, wat het voor organisaties nog moeilijker maakt om hieraan te voldoen. Volgens het World Economic Forum is een inbreuk op de cyberveiligheid een van de grootste risico’s van deze tijd. Het financiële verlies door cyberaanvallen wordt geschat op 6 biljoen dollar per jaar. Als reactie hierop en op de strengere regulering omtrent databescherming zullen organisaties de toegang tot hun systemen steeds beter moeten gaan beschermen en hun medewerkers continu bewust moeten maken van de bedreigingen.

Trend 5: Digitale transformatie als voorwaarde voor duurzaamheid

42 procent van de IT-beslissers zegt dat leveranciers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen meer kans maken om als partner van hun organisatie gekozen te worden. Er wordt verwacht dat digitale transformatie een belangrijke rol zal gaan spelen bij het verduurzamen van de wereld, en organisaties geven deze factor dan ook het nodige gewicht in hun keuzes.

En u?

Welke transformaties voert u door in 2020?