Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Lokale besturen spreken met 1 stem: de nota Lokaal Digitaal Leiderschap

21/01/2020

Op de stuurgroep lokaal e-government vergaderen we elke 6 weken met lokale besturen, de Vlaamse en federale overheid. Daar werd al snel duidelijk dat de bovenlokale overheden met 1 stem spreken, terwijl de lokale overheden nog vaak elk aan hun eigen visie vasthangen. Dat zorgt soms voor versnipperde reacties.

"Dat kan beter" dachten wij, en dus hebben we een gezonde mix van lokale overheden (klein/middelgroot/groot) uitgenodigd om zich te verenigen in de stuurgroep "Lokaal Digitaal Leiderschap". Bedoeling is om een gezamenlijke visie uit te schrijven die uiteindelijk aan de bovenlokale overheden zal worden bezorgd.

Concreet heeft de stuurgroep zich gebogen over een nota die zowel langetermijnsvisie als quick wins beoogt, en die zich focust op 7 werkpunten die bij lokale besturen hoog op de agenda staan. Die punten zijn:

  1. De klant centraal
  2. Interbestuurlijk samenwerken
  3. Interbestuurlijk afsprakenkader
  4. Schaalgrootte en stem grote groep kleine besturen
  5. Onderweg naar hervorming IT in lokale besturen
  6. Quick Wins
  7. Ondersteunende principes

V-ICT-OR gaat tijdens Q1 2020 de baan op om jullie tijdens de regionale kenniskringen kennis te laten maken met de nota. Jullie input als lokale besturen is immers onontbeerlijk, willen we van de nota een praktisch, relevant en herkenbaar werkdocument maken. Houd dus zeker de agenda van V-ICT-OR in de gaten https://www.v-ict-or.be/events/ om te zien wanneer we in uw regio langskomen!