Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wist je dat ... er een GRATIS instrument bestaat om informatieveiligheid te meten?

04/02/2020

Wist je dat ... je met de informatieveiligheidstool GRATIS informatieveiligheid en gegevensbescherming in kaart kunt brengen voor jouw organisatie? De tool is hét middel om te testen hoe stevig deze materies verankerd zijn in jouw organisatie. Het laat je niet alleen toe de verplichtingen inzake informatieveiligheid af te dekken (ISO 2700x, KSZ-minimumnormen), maar ook om die rond gegevensbescherming (AVG/GDPR) op te vangen. Gebruik de tool om volgende te doen:

 • Risicoanalyses maken (welke aspecten van mijn beleid zijn risicovol?)
 • Maturiteitsmetingen uitvoeren (hoe conform is de werking van mijn organisatie t.o.v. de verplichtingen informatieveiligheid/gegevensbescherming?)
 • Veiligheidsplannen opstellen (wie neemt welke actie op en tegen wanneer?)
 • Een incidenten- en datalekkenregister beheren
 • De informatieveiligheidscel efficiënter laten samenwerken
 • Verwerkersovereenkomsten beheren
 • Verzoeken rond rechten betrokkenen tijdig en compleet opvolgen
 • Intern enquêtes uitsturen en nadien analyses maken op basis van de verzamelde antwoorden
 • Zelf vragenlijsten opstellen en in gebruik nemen
 • Over verschillende organisaties heen informatieveiligheid en gegevensbescherming waarborgen
 • Vragen rond de materie aan V-ICT-OR stellen

De tool is een all-round oplossing die voor V-ICT-OR leden GRATIS wordt aangeboden. Spaar jaarlijks 240€ uit en ga aan de slag op www.informatieveiligheid.be