Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wist je dat ... je als lokaal bestuur GRATIS je IT-oplossingen in kaart kunt brengen?

05/02/2020

Wist je dat er een gratis tool bestaat om je oplossingen te inventariseren? Met de oplossingencatalogus van de Vlaamse ICT Organisatie wordt het op een eenvoudige manier mogelijk om

 • je gebruikte oplossingen op te lijsten voor jezelf
 • te zoeken naar nieuwe in te zetten oplossingen, en dit op basis van:
  • Naam van de oplossing
  • Naam van de leverancier
  • Type
  • Categorie
  • Referentiecomponent waarvoor het gebruikt wordt (aan te duiden door gebruikers van de tool)

Vind je een oplossing niet in de tool? Druk dan rechtsonder op 'hulp nodig' en de V-ICT-OR coach verschijnt. Klik vervolgens op 'deze e-mail' in het pop-upscherm om een sjabloon-e-mail te openen die je naar je leverancier kunt sturen. Die mail bevat alle instructies voor hem om zijn oplossing(en) toe te voegen aan de oplossingencatalogus. Je kunt er ook in aangeven welke je als lokaal bestuur specifiek gebruikt.

Je oplossingen in kaart brengen is niet alleen handig om een totaaloverzicht te bekomen (dat je trouwens kunt exporteren), maar ook om te kunnen nagaan of je al voor alle mogelijke beleidsaspecten een digitale oplossing hebt voorzien (zie ook onze eerdere post). Je kunt ook aangeven welke versie je in huis hebt, welke koppelingen er al gelegd zijn naar andere tools en waar de tool nu al in Vlaanderen in gebruik is (op basis van input in de oplossingencatalogus van alle Vlaamse gemeenten).

De catalogus kan een hulp zijn om nieuwe leveranciers te ontdekken, bv. tijdens aanbestedingsprocessen, en om te leren welke oplossingen aan welke standaarden voldoen. V-ICT-OR wil in de nabije toekomst verder gaan en koppelingen tot op detailniveau in kaart brengen (welk type koppeling, welk type informatie vloeit erlangs) zodat je beter zicht krijgt op het datamodel van jouw lokaal bestuur.