Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Inspiratiedag LB365: recap

31/03/2020

In het kader van het project LB365, waaraan intussen 17 besturen deelnemen, heeft V-ICT-OR samen met Nalantis een inspiratienamiddag opgezet. Bedoeling was te bekijken hoe de tools van Nalantis, met name Citynet en de bijbehorende chatbot, in het kader van het project passen.

Het werd snel duidelijk dat Nalantis focust op back-endsystemen met een zeer specifieke focus: het snel kunnen terugvinden van relevante informatie, en niet alleen via trefwoorden, maar ook via contextuele betekenis. Dat levert voordelen op voor interne werking:

 • besluitvormingsdocumenten (zelfs in grote hoeveelheden tegelijk) worden automatisch ingelezen en getagt, denk bv. aan een verslag incl. agenda van de OCMW-raad;
 • zo kun je sneller de juiste besluitvormingsdocumenten terugvinden in erg grote databases;
 • je vindt ook documenten terug door te zoeken op betekenis die je met een normale query via keywords niet zou opgespoord hebben;
 • je wordt soortgelijke documenten (op basis van betekenis) voorgesteld;
 • je kunt sneller de correcte informatie doorgeven intern of aan klanten.

Nalantis laat zelfs toe dat lokale besturen een stapje verder gaan: de burger kan de database bevragen via bv. een chatbot of ander front-end bevragingsmiddel. Dat scenario werd bv. door Digipolis Gent uitgewerkt, die zelf een chatbot hebben ontwikkeld voor Stad Gent. Die chatbot werd gelinkt aan de database van besluitvormingsbestanden van Stad Gent (verwerkt in Citynet) waardoor burgers vragen konden stellen zoals 'hoe vraag ik een vergunning inname openbaar domein' aan en 'wat zijn de lokale beslissingen inzake de autoluwe zones'. Burgers moeten dan aangeven binnen welke domeinen ze willen zoeken (betekenis verengen tot er accurater kan worden gezocht). Zo worden ze geleid tot de juiste documenten, waar ze de relevante info binnen welbepaalde paragrafen of zelfs zinnen kunnen terugvinden. Dit kan een groot voordeel opleveren op vlak van openbaarheid van bestuur.

Opgelet: de tools van Nalantis zijn 'softwareagnostisch', wat betekent dat je eender welk front-endmiddel kunt inzetten om de burger zijn vragen te laten stellen (integratie in Facebook Messenger, integratie in website ...). Dus je hoeft niet per se zelf een chatbot uit te werken.

Een concrete vraag van een burger gaat als volgt in zijn werk:

 1. Burger stelt vraag, bv.: ‘wat is er op de gemeenteraad beslist rond autoluwe zones in Gent?

 2. Chatbot dankt je voor je vraag.

 3. Je krijgt een GDPR notice.

 4. Chatbot vraagt: ‘heeft uw vraag te maken met [semantische term, bv. Domein Ruimte]’

 5. Je geeft als burger aan welke semantische termen verband houden met je vraag en welke niet. 
 6. Vervolgens krijg je documenten aangereikt met gemeenteraadsbeslissingen die aansluiten bij jouw vraag. Je wordt geleid tot op niveau van paragraaf of zelfs zin binnen relevante documenten.

Chatbots voor burgers zijn nu vaak gebaseerd op 1-op-1 relaties tussen trefwoorden in vraag en antwoord. Met andere woorden, de chatbot linkt antwoorden aan vragen waarin 1 of meerdere van de trefwoorden terugkomen. Dat is een tijdrovend werk, aangezien je met alle vormen van woorden (denk aan verbuigingen, vervoegingen) rekening moet houden. Er komt ook heel wat manueel tagwerk aan te pas. Via het algoritme van Nalantis kan dat potentieel opgelost worden (automatisch taggen, zoeken op betekenis) waardoor je met een kleinere tijdsinvestering kunt komen tot de documenten die je nodig hebt.

In het kader van LB365 zijn er alvast enkele mogelijkheden gedetecteerd:

 • Koppeling met Digitaal Archief Vlaanderen om in het digitale archief op contextuele basis te kunnen zoeken naar bestanden
 • Mogelijkheid om te zoeken op basis van de context van een oplossing (zie oplossingscatalogus)
 • Mogelijkheid chatbot die linkt met de datalaag binnen het kader van LB365 (zo zou burger de data van zijn lokaal bestuur kunnen bevragen op basis van context)
 • Mogelijkheid sneller eigen interne data doorzoeken, en automatisch te laten taggen met contextuele labels

Zelf nog ideeën of scenario's die je uitgewerkt wil zien? Contacteer dan andreas.nikolakopoulos@v-ict-or.be en we volgen deze met jou verder op!