Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Webinar 'Een digitale link tussen Europa en mijn lokaal bestuur? Hoe bereid ik mij voor?' - terugblik

18/05/2020

De webinar van 14/05 bracht ons de nodige kennis bij over de Single Digital Gateway, een Europees initiatief waarmee het gemakkelijker wordt om data tussen Europese lidstaten uit te wisselen. Zo kunnen bedrijven bv. snel te weten komen wat de lokale regelgeving inhoudt in een andere lidstaat, vooraleer ze er een nieuwe vestiging bouwen. Dit initiatief betekent tevens een verplichting voor de Vlaamse lokale besturen, die er eind 2022 aankomt.

Om tot die uitwisselbaarheid van data tussen lidstaten te komen, moeten we ook in België een aantal standaarden voorzien, zodat informatie gemakkelijk kan doorvloeien naar buiten toe. De Vlaamse OSLO-standaard is daar zo'n voorbeeld van.

Bovendien is er nood aan een gemeentelijk referentiekader waarin je je dienstverlening in kaart brengt. Denk daarbij vooral aan de referentiearchitectuur van V-ICT-OR, opgezet in een generiek model zodat alle Vlaamse lokale besturen er gebruik van zouden kunnen maken. De inhoud in die architectuur, nl. de software om elke dienstverlening op te vangen, voer je in via de oplossingscatalogus van V-ICT-OR. Wist je trouwens dat je nu naast oplossingen ook je koppelingen in die catalogus kunt ingeven? Dat betekent dat je tot op detailniveau je koppelingen kunt gaan inventariseren! Begin alvast aan deze oefening om je tegen de komst van de Single Digital Gateway voor te bereiden!

In een volgende fase willen we een datamodel uitwerken waarop je zal kunnen zien welke koppelingen tussen welke toepassingen zit en welke data vertrekt vanuit welke toepassing. Bovendien zou het nog mooier zijn mochten we op die datastromen een adequate beveiliging kunnen toepassen, en ook die in de inventarisatie meenemen ... Toekomstmuziek, maar dat is waar we naartoe willen!

Herbekijk deze uitermate boeiende en zeer relevante webinar binnen jouw lokaal bestuur: link

De foto komt uit het filmpje dat de Single Digital Gateway haarfijn uitlegt.