Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Maak kennis met de overkoepelende kennisdatabank van de Vlaamse lokale besturen!

21/05/2020

Ook op zoek naar pragmatische werkwijzen om wettelijke verplichtingen ingevuld te krijgen? Of misschien ben je op zoek naar een manier om een bovenlokale bouwsteen op maat van jouw lokaal bestuur in te zetten, maar vind je het antwoord niet in de lange handleiding die meegeleverd werd?

V-ICT-OR gelooft sterk in de zelfredzaamheid van de Vlaamse lokale publieke sector. Van de 300 lokale besturen is er vaak wel minstens 1 die het antwoord weet. In het Microsoft Team RKK Overkoepelend dat V-ICT-OR heeft opgezet gebeurt er al zeer veel kennisdeling. (nog geen toegang vanuit jouw lokaal bestuur tot dat team? contacteer dan vlavirgem@v-ict-or.be) Nadeel is dat de informatie vaak versnipperd staat over verschillende gesprekken. Is er geen manier om deze informatie tot de kern te herleiden, zodat iedereen niet alle gesprekken hoeft te doorlopen om de juiste informatie te vinden?

Jazeker. We hebben dan ook - o.a. op vraag van onze regiocoördinatoren, ankerpunten van het communitygebeuren - een overkoepelende database opgezet binnen hetzelfde team, met de bedoeling voor de reeds aangehaalde problematieken een kernachtig antwoord te formuleren. We hebben een OneNote-document in dat team dat als kennisbank fungeert. Het is niet de bedoeling om een encyclopedie te starten, maar wel om hands-on, praktische tips vanuit lokale besturen voor lokale besturen te formuleren. Een eerste kennisitem is het Eengemaakt Bibliotheeksysteem, een toepassing waarvan je bv. moet weten dat de host names van jouw bibliotheekpc's uniek moeten zijn in heel Vlaanderen. We pikken nog relevante topics op uit de reeds gevoerde gesprekken en maken hier extra kennisitems van.

Enerzijds zal het redactionele team (= de regiocoördinatoren en V-ICT-OR) dus zelf een aantal relevante onderwerpen voor lokale besturen uitwerken. Anderzijds kijken we ook naar de andere lokale besturen om topics aan te reiken en feedback te geven.
Heb je vanuit jouw lokaal bestuur dus aanvullingen op het kennisitem Eengemaakt Bibliotheeksysteem? Of zie je graag enkele extra topics verschijnen met tips en nuttige links? Schrijf dan als de bliksem naar regiocoördinatoren@v-ict-or.be en laat ons samen verder schrijven aan dit verhaal!