Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verslag Stuurgroep lokaal eGovernment 03.06.2020 - online editie

08/06/2020

Verslag stuurgroep e-gov 03.06.2020 - online editie

MAGDA-documentendienst

Nieuw beschikbaar (in productie) sinds de vorige stuurgroep e-gov:

 • MAGDA API
  • Aangetekende brieven kunnen digitaal verstuurd worden
  • Er kan verstuurd worden naar eBox Burger van BOSA
  • Idem voor eBox onderneming
  • Aan zowel eBox Burger als eBox onderneming kan er betaalinformatie worden doorgegeven
 • MAGDA Online
  • Je kunt documenten 1 na 1 versturen, mogelijkheid om zelf adres toe te voegen
  • Je kunt brieven digitaal versturen, of naar eBox burger of eBox onderneming sturen
  • Betaalinformatie kan doorgegeven worden
  • Het basisadministratiescherm is beschikbaar
 • Aangetekende zending bpost is mogelijk

In onderzoek momenteel:

 • Aangetekende e-mail, finale fase juridische afstemming
 • MAGDA Online
  • Bulkupload adressen è naar velen tegelijk document sturen
  • Uitgebreider administratiescherm
  • Mogelijkheid opzoeken adres via Rijksregisternummer of VKBO
 • Toevoegen elektronische handtekening via MAGDA API en MAGDA online
 • Koppeling met Digitaal Archief Vlaanderen
 • Mijn Burgerprofiel
  • Je krijgt als burger overzicht van alle brieven die vanuit overheidskant naar jou gestuurd worden (analoog en digitaal)
  • Indien analoge zending kan er notificatie richting burger gaan wanneer verstuurd
  • Via de MAGDA-documentendienst kun je het e-mailadres van een burger via Mijn Burgerprofiel ophalen

Ga naar https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/magda-documentendienst om op de hoogte te blijven en alle documentatie terug te vinden. Stuur een bericht naar gert.degelder@vlaanderen.be als je ook van start wilt met deze dienst.

Extra:

 • 4 infosessies (2 Vlaamse overheid, 2 lokale besturen) met 280 deelnemers
 • Meer dan 20 lopende aansluitingen
 • MAGDA-gebruikersgroep is opgezet voor VO en lokale besturen
 • Voor het LB365-project is er een gebruikersgroep opgesteld dat rond de MAGDA-documentendienst werkt

VVSG Smart Cities

Er is een nieuw team Innovatie en Digitale Transformatie opgesteld.

Voor deze legislatuur (vanaf 2020) is er een nieuw strategisch plan uitgetekend. VVSG stelt zich op als belangenbehartiger, kennisdelen en netwerkbouwer. Er zijn 4 programmalijnen vooropgesteld:

 1. Beleid en organisatieontwikkeling
  Doel: tools en skills aanreiken aan lokale politic en ambtenaren; digitale transformatie vormgeven in organisatie en beleid
 2. Slim samenwerken en verbinden
  Doel: Promoten van innovatieve technieken en hoe lokale besturen deze kunnen inzetten
  Opschaling van projecten en delen goede praktijken
 3. Data en technologie
  Doel: Inspireren en informeren; Onderzoek; Schetsen van kaders
 4. Interbestuurlijk samenwerken en belangenbehartiging
  Doel: Vertegenwoordiging lokale besturen; Belangenbehartiging van deze entiteiten

Nieuwe projecten:

Project cyberveilige gemeenten

 • Toolkit cyberveiligheid
  • Welke tools zijn er nuttig voor lokale besturen
  • Welke aanpassingen worden aangeraden in deze tools om optimaal bruikbaar te zijn voor de doelgroep
  • Welke hiaten zijn er gedetecteerd en vereisen dus toevoeging van nieuw materiaal
  • Project geleid door nieuwe medewerker Tomas Coppens
  • VVSG werkgroep Informatieveiligheid en V-ICT-OR worden betrokken
 • Traject ethisch hacken i.s.m. HoWest
 • Cofinanciering voor ICT-veiligheidsaudits in lokale besturen

Single Digital Gateway: nieuwe werkgroep

 • Wat betekent dit concreet voor lokale besturen?
 • Hoe gezamenlijk deze verplichting aanpakken? Bv. vertaling overheidsinformatie naar Engels en hergebruik vertaling voor andere overheidswebsites

Stad Gent en Verenigingen

In Gent merkt men op dat burgers en ondernemingen een manier hebben om zich te laten authenticeren (Rijksregisternummer, VKBO-nummer) maar verenigingen niet. Deze laatste lijken achterop te hinken in het digitale verhaal. Andere besturen beamen dit. Lokale besturen hebben de middelen niet om bv. een database uit te werken op maat van verenigingen (vgl. met Rijksregister). Een concreet voorbeeld dat de problematiek aantoont is de erkenning van verenigingen: dit moet elk jaar gebeuren, maar omdat een vereniging via een e-formulier haar informatie moet ingeven en insturen, moet ze elk jaar de oefening opnieuw maken. Een profiel waaruit enige standaardinfo kan gehaald worden, zou al een flinke tijdswinst betekenen voor deze erkenningsprocedure.

Aan de andere kant heb je de Vlaamse overheid die de nood tot zo’n ‘verenigingsprofiel’ heel wat minder voelt, maar de lokale besturen wel financieel zou kunnen ondersteunen in dit verhaal. Er zijn gesprekken geweest tussen Stad Gent en Nele Haegemans van Departement Jeugd, Cultuur en Media die positief zijn verlopen.

Ook bij het project LB365 van 17 besturen is er een grote vraag naar een nauwere samenwerking tussen de deelnemende besturen rond hun verenigingen. Een online verenigingsprofiel zou een stap in de juiste richting kunnen zijn.

Herken je deze nood binnen jouw lokaal bestuur? Interesse om samen te werken hierin? We zoeken naar zoveel mogelijk lokale besturen om gezamenlijk deze oefening te maken. Contacteer Sabine.rotthier@stad.gent als je deel wilt uitmaken van dit verhaal.

Data Broker

Dit project van Stad Gent beoogt het linken van bij elkaar horende data, en het delen ervan. Zo kunnen we de verticale databronnen (‘silo’s’ waarover we het soms hebben) met elkaar gaan verbinden om data te combineren en tot nieuwe inzichten te komen. Er werd onderzocht hoe je data die door sensoren wordt gecapteerd kunt omzetten in bruikbare data, bv. voor ondersteuning van beleidsbeslissingen. De opzet werd enigszins generiek gehouden, maar ieder bestuur dat met de data broker werkt beschikt ook over een zelf te beheren omgeving. Er is al gebleken dat een data broker niet handig is voor alle soorten data (bv. transactionele data) maar dat het wel mogelijkheden biedt naar de toekomst toe. Verschillende piloten met verschillende noden hebben use cases uitgewerkt (Roeselare, Gent, Brugge, Genk, Antwerpen). Je kunt de data broker gebruiker als dataleverancier voor toepassingen zoals een stadsdashboard, simulaties, AI en machine learning … Alle info en documentatie is gratis te raadplegen via de link in de presentatie.

Verder

 • De volgende stuurgroep lokaal e-gov gaat door op 8 juli 2020, van 18u tot 20u.
 • De toelichtingen van deze stuurgroep lokaal e-gov zijn opgenomen en verdeeld via de bestandsbibliotheek van V-ICT-OR.  Deze is gratis toegankelijk voor onze leden. Ook de presentaties worden daar gedeeld.