Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Heb jij een privacybewust team? Of kan dit beter? Schrijf je snel in voor de opleiding: Privacy en gedragsverandering door Politeia op 15/10/2020

16/07/2020

Deze opleiding van Politeia wilt van uw organisatie een privacybewust team maken.
De voorbije jaren zijn heel wat organisaties bezig geweest met het formeel op orde krijgen van informatieveiligheid en gegevensbescherming. Er is daarbij vooral werk gemaakt van documentatieverplichtingen en technische -en organisatorische maatregelen om bij een eventuele audit te kunnen aantonen dat men formeel in orde is. Toch is dat niet voldoende om een veiligere en privacy-bewustere organisatiecultuur bij bestuursleden, managers en medewerkers te creëren. Daar is heel wat meer voor nodig en dat vraagt een andere aanpak. Een aanpak die begint met bewustwording en met het creëren van condities om goed bedoelde intenties duurzaam om te zetten in concrete acties op de werkvloer. 

Deze opleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat expert Kurt Penninck in op gedragsverandering. Daarbij krijgt u aanbevelingen om mensen aan te zetten tot veiliger gedrag op de werkvloer. Het tweede deel legt de focus op concrete zaken die fout lopen en hoe u die moet aanpakken of vermijden. Het gaat immers vaak om eenvoudige handelingen waar nog steeds niet bij stilgestaan wordt: gevoelige gegevens op papier die in de prullenmand belanden, onveilige wachtwoorden of het delen van wachtwoorden.

Schrijf nu in voor de opleiding op 15/10/2020