Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Cevi NV ondersteunt de lokale besturen gratis bij de verplichte contactregistratie

05/08/2020

Vanaf het voorbije weekend zijn horecazaken verplicht om de contactgegevens (naam, telefoonnummer of e-mailadres) van één klant per tafel te registreren bij aankomst en die te bewaren gedurende 14 dagen om later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de strijd tegen Covid-19. Ze moeten worden vernietigd na 14 dagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen werden diverse besturen in dit kader verder geholpen.

Cevi NV, softwareleverancier voor lokale besturen, kan via het aanleveren van een QR-code de horecazaak op een makkelijke manier helpen om de gegevens op te slaan en door te sturen naar het betreffende gemeentebestuur. De gegevens worden automatisch verwijderd na 14 dagen. Dit weekend werden in Knokke-Heist op die manier de gegevens van meer dan 600 personen geregistreerd. Ook stad Brugge is hiermee intussen van start gegaan. Via het provinciebestuur werden alle West-Vlaamse burgemeesters uitgenodigd om gratis in te tekenen op dit initiatief. 

Voor andere plaatsen waar QR-scanning geen evidentie is, heeft Cevi NV een mobiele eID-kaartlezer. Het volstaat om de eID van een persoon in het toestel te schuiven en na minder dan 1 seconde is de registratie van zijn gegevens gebeurd. Ook kan het telefoonnummer bijkomend geregistreerd worden. De totale tijd vereist voor een registratie is hooguit een paar seconden en de bijgehouden gegevens van de burger op het toestel zijn minimaal (ID gegevens, tijdstip van registratie en telefoonnummer). Het toestel beschikt over wifi en de opgeslagen gegevens kunnen op geregelde tijdstippen in de centrale database geconsolideerd worden met de gegevens van de QR-scanning. Het toestel wordt full service verhuurd, inclusief updates, helpdesk ondersteuning en vervanging. Het toestel is naast Covid-19 tracing uiteraard ook bruikbaar voor andere eID controles. Standaard is er steeds de mogelijkheid om de eID gegevens te visualiseren, white- of blacklisting door te voeren, leeftijden te controleren, etc. Vorig weekend werden op deze manier op snelle en eenvoudige wijze de gegevens van bezoekers van de boerenmarkt te Aalter geregistreerd.

Cevi NV gaat eveneens in overleg met diverse andere partijen die actief zijn binnen de publieke sector om ook registratiegegevens vanuit hun systemen over te halen en voor het bestuur te consolideren in onze centrale database.

Cevi NV streeft ernaar een globaal overzicht op te bouwen voor de bevoegden van het bestuur en de overheid enerzijds en het contact tracing team anderzijds met betrekking tot de aanwezigheden van personen op bepaalde locaties binnen het grondgebied. Lokale besturen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Dit voorbeeld zag Cevi NV reeds bij landen zoals Italië waarbij een sterke lokale organisatie en een centrale opvolging significant zijn in de bestrijding van de pandemie.

Wil ook uw bestuur graag beroep doen op een van bovenstaande initiatieven?
Neem gerust contact op met Cevi NV via comdir-klantenrelaties@cevi.be.