Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

LOCARD maakt het gebruik van digitaal bewijsmateriaal in een rechtbank mogelijk

02/10/2020

Digitaal bewijsmateriaal is momenteel een integraal onderdeel van strafrechtelijk onderzoek en niet beperkt tot pure gevallen van cybercriminaliteit. Criminele gedragingen zoals financiële fraude, diefstal van intellectuele eigendom, industriële spionage en terroristische netwerken maken gebruik van het internet en de cyberspace. De alomtegenwoordigheid van digitale apparaten, zoals smartphones, maakt digitaal bewijs in de moderne samenleving uiterst relevant voor onderzoek naar allerlei soorten crimineel gedrag zoals moord, (mensen)smokkelactiviteiten, enz.

Het gebruik van digitaal bewijsmateriaal is in een rechtbank altijd een uitdaging geweest. Het is van cruciaal belang dat dit gepaard gaat met een behoorlijke chain of custody, waarbij de bron en integriteit worden gegarandeerd.

Met het LOCARD (Lawful evidence cOllecting and Continuity plAtfoRm Development) project streven we naar het ontwikkelen van een holistisch platform dat de chain of custody verzekert doorheen het forensisch proces. Dit betrouwbaar platform moet de opslag van metadata van digitaal bewijs in een blockchain mogelijk maken.

Meer informatie over het LOCARD-project? Klik hier voor een uitgebreide presentatie van het project.

Er is ook gewerkt aan een gloednieuwe FAQ rubriek op de website die antwoord kunnen bieden op vragen: https://locard.eu/faqs