Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

V-ICT-OR, de gemeente Zoersel en Evergem schrijven samen een artikel rond "Gemeenteraad of chatroom" voor magazine Impuls

08/10/2020

In het magazine Impuls nr. 3 jaargang 2020 is er recent een artikel verschenen waaraan V-ICT-OR een bijdrage heeft geleverd. In het schrijfstuk ‘Gemeenteraad of chatroom?’ komen Algemeen Directeur van Zoersel Kristof Janssens, Burgemeester van Evergem Joeri De Maertelaere en Voorzitter van V-ICT-OR Eddy Van Der Stock aan het woord omtrent hun bevindingen rond digitale raden en raden per e-mail.

De huidige coronamaatregelen hebben gezorgd voor een heuse ommezwaai van gemeenteraden. Daar waar die vroeger doorgingen in ruimte, vaak indrukwekkende zalen, verlopen ze tegenwoordig via digitale tools zoals Teams en Zoom. Niet zonder gevolgen natuurlijk.

Het Decreet Lokaal Bestuur speelt een sleutelrol in dit gegeven. Het bevat geen specifieke bepalingen over digitale gemeenteraden of gemeenteraden via e-mail. De bepalingen focussen dus op fysieke vergaderingen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur gaf eerder al aan dat de virtuele gemeenteraden van vandaag uitzonderingssituatie zijn, en dat digitale raden of raden per e-mail kunnen, zij het onder strikte voorwaarden.

Zowel Kristof Janssen als Joeri De Maertelaere gaven de voor- en nadelen aan van gemeenteraden via e-mail en digitaal vergaderen.

Gemeenteraad per e-mail:

+ VOORDELEN

- NADELEN

Veilig voor hygiëne

Geen dynamisch verloop, geen interactie mogelijk

Weinig extra voorbereiding

Extra voorwaarden ABB bijzonder moeilijk in de praktijk voor lokale besturen

Strak georganiseerd stramien en timing

Niet versleutelde berichten niet veilig (hoewel alleen relevant voor punten besloten zitting)

Ordentelijk verloop

Moeilijk om gemeenteraad openbaar te laten volgen door het publiek, vaak enkel openbaar via zittingsverslag

Alle tussenkomsten, vragen en antwoorden in tekst beschikbaar voor het zittingsverslag

 

Verplaatsing valt weg

 

 

Digitaal vergaderen

+ VOORDELEN

- NADELEN

Veilig voor hygiëne

Extra voorbereiding (handleiding, helpdesk

Interactief debat mogelijk

Performante internetverbinding en toestel  met micro/camera vereist

Gemakkelijke registratie en toegankelijk voor publiek en pers

Informatieveiligheid niet altijd meegenomen in toepassing

Geen verplaatsing

Aanwezigheid IT’er nodig naast secretariaat

Niet aan de regels houden betekent geblokkeerd of verwijderd worden door de voorzitter

Betalend karakter toepassingen

 

Niet alle raadsleden tegelijk zichtbaar

 

Omslachtig om via chat te stemmen (beter via e-mail/formulier, maar vraagt extra voorbereiding)

 

Vermoeiender, zeker bij langere duur

 

Minder aandacht voor non-verbale communicatie

 

Stoorzenders legio (achtergrondlawaai)

 

Presentaties niet altijd gemakkelijk te delen

 

Mensen vergeten dat alles opgenomen wordt en durven zich ongepast uitlaten

 

Evaluatie van de procedures

+

-

Continuïteit: besluitvorming kan plaatsvinden

Participatie: geen vragen ondanks extra voorziene tijd

Draagvlak: organisatie en aanpak vergadering dienstoverschrijdend overlegd en met alle fracties besproken

Contact met raadsleden: informele contactmomenten verdwenen

Democratie: rechten raadsleden gevrijwaard

 

Efficiëntie: raadszitting via Teams veel korter dan normaal

 

Participatie: tientallen extra inwoners die meevolgden

 

 

Eddy Van Der Stock gaf de visie mee van V-ICT-OR omtrent gemeenteraden in COVID-tijden:

  • Gemeenteraden via e-mail zijn geen volwaardige vervanger van fysieke gemeenteraden
  • De tools die het mogelijk maken te stemmen op agendapunten waren vooral gericht op fysieke vergaderingen, en moeten zich compleet heruitvinden om ook vanop afstand inzetbaar te zijn (ontwikkelaars moeten toekomstgerichter en duurzamer werken)
  • Waar technologie vroeger vooral remediërend ingezet werd (calamiteiten oplossen als ze zich voordeden) moet men stilaan de omschakeling maken naar preventief en proactief optreden (zorgen dat calamiteiten zich niet meer kunnen voordoen, of dat de schade beperkt blijft)

Klik hier om het volledige artikel te bekijken.