Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Stuurgroep lokaal e-government komt woensdag 6/01 opnieuw samen

05/01/2021

Elke 6 weken is er een overlegmoment tussen vertegenwoordigers van de lokale besturen (o.a. V-ICT-OR), de Vlaamse en federale overheid. De stuurgroep lokaal e-government is een platform waar ideeën worden uitgewisseld rond een digitale en online overheid. Initiatieven worden geprioriteerd en op elkaar afgestemd. De stuurgroep lokaal e-government is een uniek interbestuurlijk overlegorgaan dat aangestuurd wordt vanuit het lokale overheidsniveau. Binnen de stuurgroep lokaal e-government ligt de nadruk op het uitwisselen van kennis tussen de verschillende overheidsniveaus.

De stuurgroep begint om 18 uur en duurt tot 20 uur. Wat staat er deze editie op het programma?

  • Tool ‘financieel profiel lokaal bestuur’ - Sabine Verhoestraete

  • Duet - Lieven Raes

  • SOLID - Katrien Mostaert

  • Digitalisering en ICT in één nieuw agentschap - Katrien Mostaert

Ben je als medewerker van jouw lokaal bestuur geïnteresseerd om deze overlegmomenten mee te volgen? Stuur dan gerust een e-mail naar vlavirgem@v-ict-or.be en wij bezorgen jou een uitnodiging.