Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verslag Stuurgroep lokaal eGovernment 06.01.2021 - online editie

11/01/2021

Elke 6 weken is er een overlegmoment tussen een vertegenwoordiging van de lokale besturen (o.a. V-ICT-OR), de Vlaamse en federale overheid: de stuurgroep lokaal eGovernment. Meer info over de stuurgroep vindt u hier. Hieronder volgt het verslag voor 06/01/2021.

Tool 'financieel profiel lokaal bestuur' (Sabine Verhoestraete)

Beleids- en beheerscyclus: twee soorten rapporten die in de BBC zitten en ook in de tool getoond worden

 • Meerjarenplan: wat ze van plan zijn te doen, een raming voor de toekomst
 • Jaarrekening: een rekening opmaken van het voorbije jaar, de werkelijke cijfers

Om deze informatie op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar te maken gebruiken ze verschillende tools

 • Tool ‘financieel profiel lokaal bestuur’

  • Te vinden op de website van het ABB - lokaalbestuur.vlaanderen.be

  • Gemaakt in Power BI (is voorlopig enige en eerste, andere tools zijn gemaakt in Clickview)

  • Het is een algemene tool (geeft profiel weer van gemeente, maar niet super gedetailleerd) die heel toegankelijk is

Demo

 • Op de tool kan je het bestuur kiezen (wordt voorgeselecteerd op gemeente, bijkomend filteren is mogelijk)
 • 4 blokken op het startscherm: uitgaven, ontvangsten, evenwicht en schulden
  • Grafieken geven de relatieve cijfers per inwoner t.o.v. de cluster waartoe jouw gekozen cluster behoort en t.o.v. Vlaanderen
  • Staafdiagrammen geven de absolute cijfers weer
  • Taartdiagram: uitgaven per beleidsdomein
 • Mogelijkheid om een fusie te simuleren
  • Ctrl-toets inhouden en meerdere gemeenten selecteren
  • Resultaten = de som van de geselecteerde gemeenten
 • Sneak Preview van de geografische kaarten

  • Kaart van Vlaanderen: via kleuren zichtbaar hoe de gemeente zich verhoudt t.o.v. de rest van Vlaanderen

  • Zweven over een gemeente om de relatieve cijfers te zien

  • Zal half/eind augustus gelanceerd worden (nieuwsbrief ABB in het oog houden)

 

Duet (Lieven Raes en Gert Vervaet)

Digital Urban European Twins: europees horzizon project

 • Sluit aan op Polivisu project (visualisatie van beleid)

 • Volgende stap: een digitale representatie van de stad bouwen

Digital twins/replica’s: digitale replica van systeem, proces of plaats en waarbij je gedrag uit echte wereld probeert te simuleren

 • Testen en uitrollen binnen steden in europa, één van de regio's is vlaanderen i.s.m. met de  13 centrumsteden en Smart Flanders.

 • Heel innovatieve en geïntegreerde aanpak: data gebruiken om beleidsbeslissingen te gaan faciliteren

  • Niet enkel voor beleidsmakers, het doel is ook de data en processen dichter bij de burger te leggen.

 • Ook experimenteren: wat is de te verwachten impact als ik maatregel A/B/C neem of verschillende maatregelen tegelijkertijd µ

 • Vertrekken vanuit verschillende databronnen: vanuit lokale besturen, VO, vanuit data citizen projecten of data van burgers zelf die als open data beschikbaar is

 • Werken samen met enkele piloten in dit project: Pilzen (Tsjechië), Athene (Griekenland), Vlaanderen als regio van steden (België). Werken op drie schaalniveaus en ook drie steden/regio’s met heel verschillende problematieken

 • Thema’s: rond mobiliteit, luchtkwaliteit en vervuiling en stedelijke/ruimtelijke planning

Demo

 • Prototype: visualisaties tonen met verschillende niveaus van detail

  • 2D, 3D met level of detail 1 of level of detail 2, verkeersmodel waarop de gemiddelde snelheid zichtbaar is in een gekozen straat, geluidsmodel gevisualiseerd in een bitmap, pointcloud

 

SOLID (Katrien Mostaert)

SOLID datakluissysteem: een datakluis waar de burger zelf controle heeft over zijn data

 • Zelf beslissen welke organisatie tot welke persoonsgegevens uit de persoonlijke datakluis mag krijgen en voor hoe lang

Drie sporen/systemen van use cases aan het ontwikkelen:

 • Data toevoegen en delen met de overheid

  • Use case die uitgewerkt wordt: beheer van het rekeningnummer

  •  Consensmodule: welke entiteit mag het gebruiken? De burger geeft zelf per gegeven toestemming voor gebruik

 • Consentbeheer gebruiken: toestemming geven dat een gegeven rechtstreeks uitgewisseld wordt tussen organisaties

   

  • Vb: Kind en Gezin: burger heeft toestemming nodig om bepaalde persoonsgegevens door te geven aan een kinderopvang
  • Vb: sociaal secretariaat
 • Klassiek idee: data wordt uit een bron gehaald en gedeeld met een andere organisatie
  • Vb: toegang tot het diploma delen met een werkgever, die het op zijn beurt kan bekijken via het ondernemersloket

Grootste uitdaging: een heel technisch verhaal makkelijk maken voor de burgers

 • Versnippering naar de burger tegengaan

 

Digitalisering en ICT in één nieuw agentschap (Katrien Mostaert)

Fusie van agentschap Informatie Vlaanderen en het grootste deel van het IT-luik van Het Facilitair Bedrijf

 • Werknaam: agentschap Digitaal Vlaanderen

 • Gaan zich positioneren als één dienstverlener en de complexiteit van de integratie wegnemen

 • Eén partij waarbij lokale besturen terecht kunnen met al hun digitaliseringsvragen: principe van de one-stop shop

Wat blijft bij HFB? Alles wat te maken heeft met facilitaire: Vlaanderen Connect, archief, internet voor eindgebruikers, facilitaire componenten van het netwerk, telecom

Wat gaan er naar eengemaakte agentschap? Alles wat AIV al doen, bedrijfsapplicatiediensten (e-formulieren), analytics, alles wat te maken heeft met beveiligingsdienst (ACM/IDM), alles wat te maken heeft met cloud en infrastructuur, digitale werkplek, gegevensintegratiedienst, informatiebeheer (ook infoveiligheid), innovatie- en ICT-strategie

Planning:

 • Tot eind januari: voorbereiding

 • Fase 1: lift en shift: de processen van HFB overnemen in AIV

 • Fase 2: Bepaalde processen integreren en reorganiseren om klanten beter te kunnen ondersteunen

Verder

Meer weten? Ga naar de bestandsbibliotheek van V-ICT-OR waar je alle filmpjes en presentaties kunt bekijken.

Bij vragen of suggesties kunt u altijd terecht bij vlavirgem@v-ict-or.be