Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitaal leiderschap als motor voor de digitale overheid in 2025

19/01/2021

Met digitaal leiderschap de brug slaan naar de toekomst

De wereld verandert almaar sneller door de continu evoluerende technologische mogelijkheden. Sectoren wereldwijd worden getroffen door digitale disruptie, wat het gevaar van een samenleving met twee snelheden versterkt. Deze ontwrichtende innovatie treft ook de overheden, we moeten dus met deze snelheid mee.

Om 'meer te doen met minder' zonder de fout te begaan van 'meer van hetzelfde te doen met minder' moeten de overheden een andere aanpak hanteren. Dit vraagt naar een nieuw dienstverleningsmodel en de wil om bestaande praktijken te verlaten. Omdat deze introductie en het verandermanagement dat eraaan gekoppeld is tijd vraagt, wordt er vandaag al gebouwd aan de weg naar 2025.

Kenmerken van de overheidsdienstverlening in 2025

Inzetten op het toenemende gemakt van de dienstverlening, zoals die in de commerciële sector verloopt, uit zich in de volgende ambitites voor 2025:

  • Een ongelooflijk gemakkelijker digitale overheidservaring (24/7): Digitale dienstverlening verloopt vlot dankzij spraak- en chatinterfaces. Chatbots kunnen vragen van burgers beantwoorden over een bepaalde dienstverlening, de evoluties in dergelijke technologieën zullen toelaten dat zij ook complexere vraagstukken kunnen behandelen.
  • Een hypergepersonaliseerde ervaring bij onze overheidsdiensten: Dankzij verschillende data die verzameld wordt, kent de overheid haar burgers en ondernemers beter, wat een betere dienstverlening toelaat. De dienstverlening wordt in context herkend en verrijkt in functie van een gepersonaliseerde overheidservaring.
  • Supersnelle en proactieve overheidsdiensten: Door data te verzamelen via slimme sensoren zal de overheid gebeurtenissen kunnen voorspelen. Problemen kunnen dan sneller opgelost worden waardoor de burger minder ongemakken ondervindt.
  • Meer met minder overheid: Dankzij automatisering zal de efficiëntie verhogen. Doordat menselijke taken gedeeltelijk door machines uitgevoerd worden kunnen de ambtenaren zich toespitsen op de zorg voor mensen die er het meeste nood aan hebben en 'telediensten' aanbieden.
  • Een verhoogd vertrouwen in de overheidsdiensten dankzij slimme ecosystemen: Het openstellen van data en informatie leidt via slimme systemen tot nieuwe kennis die publiek ter beschikking komt. Complexe uitdagingen die vandaag niet opgelost geraken krijgen hierdoor een nieuwe aanpak.

De technologische trends voor de digitale overheid in 2025

De technologie is een belangrijke drijver die de dienstverlening mee vormgeeft. Tegenwoordig zijn er allerlei nieuwe mogelijkheden.

Bron: Informatie Vlaanderen