Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Oproep opstart gebruikersgroep Informatieveiligheidstool

15/01/2021

Beste DPO's , IT'ers en beveiligingsspecialisten 

De Informatieveiligheidstool van V-ICT-OR bestaat intussen al enkele jaren. Deze tool, leidend in Vlaanderen, is een ‘all-in one package’ dat vele aspecten van gegevensbescherming en informatieveiligheid bundelt. Gedaan met geïsoleerde bestanden en ongeordende dataopslag. Deze tool laat je toe de vele documentatieverplichtingen uitgaande van privacy & security centraal te beheren. Kortom, alles op zijn plaats… op één plaats.  

Doorheen de tijd stemde de werkgroep Security van V-ICT-OR de tool steeds zoveel mogelijk af op de noden en behoeften van de gebruiker. De context van gegevensbescherming en informatieveiligheid is immers een dynamisch gegeven. Denken we maar aan de intrede van de GDPR, ondertussen alweer bijna drie jaar geleden. De werkgroep is daarom blijvend op zoek gegaan naar nieuwe functionaliteiten en naar optimalisatie van de bestaande. Meteen de reden waarom de tool up to date is en beantwoordt aan de noden en behoeften van vandaag.  

Maar en dat weten we allemaal… alles kan altijd beter. Trouw aan dit uitgangspunt wil V-ICT-OR continu op zoek gaan naar nieuwe insteken om de Informatieveiligheidstool te verbeteren.  

Daarom de opstart van een gebruikersgroep. Het doel hiervan? De huidige en nieuwe gebruikers én geïnteresseerden samenbrengen om ervaringen, suggesties en briljante ideeën te delen rond het gebruik van de Informatieveiligheidstool. De basis voor de uitwerking van een verbeterprogramma.  

Vandaar deze oproep: 'Wie reeds gebruik maakt van de informatieveiligheidstool en verbetersuggesties weet, interesse betoont of frisse ideeën heeft hoe in de toekomst zo’n tool er wel kan uitzien, laat van je horen, neem deel of zeg het voort!'   

Het startoverleg zal doorgaan in Q1. We bespreken de concrete datum samen. Jou aanmelden om deel te nemen aan de gebruikersgroep kan via security@v-ict-or.be. Ook vragen kan je via dezelfde weg stellen. Bouw zo vanaf de eerste rij en vanuit jouw expertise mee aan de Informatieveiligheidstool! Wij kijken er alvast naar uit jou te mogen verwelkomen.