Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Leer meer over de recente ontwikkelingen op vlak van overheidsopdrachten

21/01/2021

In de nieuwsbrief publiekrecht van het advocatenkantoor equator wordt stilgestaan bij recente ontwikkelingen die voor de praktijk relevant zijn.

Op vlak van overheidsopdrachten wordt er afgetoets wat de beleidsdoelstellingen zijn. De mogelijke wetswijziging met betrekking tot de beperking van artikel 38/9 krijgt hierbij ook aandacht. Het advies van de Raad van State op dit voorstel wordt besproken en krijgen we zicht op een nieuw ingediend amendement tot verbetering van het initiële voorstel. Daarnaast licht deze nieuwsbrief één arrest toe van de Raad van State, waarbij er vragen rijzen over de mogelijkheid om na indiening van een offerte bij een concurrentiegerichte dialoog de dialoogfase te heropenen.

Naast overheidsopdrachten komen ook nog andere topics aan bod in deze nieuwsbrief publiekrecht, er worden ook uiteenzettingen gegeven op vlak van energierecht, omgevingsrecht en bestuursrecht.

De volledige nieuwsbrief is raadpleegbaar in onze bestandsbibliotheek.