Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Actieplan V-ICT-OR vzw: "Actiepunt 2: Digitaal vergaderen"

26/02/2021

Noodgedwongen moesten lokale besturen ook op zoek naar een andere manier om hun gemeenteraden, colleges en interne vergaderingen te organiseren. Uit de bevraging blijkt dat een groot deel van de Vlaamse steden en gemeenten hiervoor aan de slag gingen met de tool Microsoft Teams. Deze vaststelling kan V-ICT-OR vzw als organisatie niet zomaar opzijschuiven. Daarom lijkt het ons interessant om de komende periode in te zetten op webinars rond het gebruik van Teams. Er is reeds een handleiding beschikbaar, in PowerPoint-vorm. V-ICT-OR vzw gaf al informatie mee naar de lokale besturen in de vorm van een webinar over ‘online vergaderen en stemmen’, waarbij onder meer enkele tips werden meegegeven om een digitale vergadering vlot te laten verlopen.

Hierbij brengen we graag een nuance aan. Als overkoepelende organisatie voor alle Vlaamse steden en gemeenten, mogen we ons niet vastpinnen op Microsoft Teams. Er zijn immers lokale besturen die ook van andere tools gebruik maken en als organisatie moeten we hier eveneens oog voor hebben. 

Naast het organiseren van online vergaderingen, bracht COVID-19 ook een ander vraagstuk naar boven. Hoe organiseer je een digitale stemming? Dit onderwerp werd door V-ICT-OR vzw slechts beperkt belicht afgelopen jaar. Daarom willen we hierover nog meer informatie bezorgen aan de Vlaamse lokale besturen gedurende 2021.